Artikel Tips & Advies: De ZZP-er en zijn pensioen (2)

Nu na de crisis blijkt dat het aantal ZZP-ers snel weer toeneemt, is het goed om hun pensioenmogelijkheden middels een 3-luik eens beter te bekijken. Vandaag deel 2 over de (fiscale) Oudedagsreserve en de stakingswinstlijfrente.

De (fiscale) Oudedagsreserve
Een IB-ondernemer kan ervoor kiezen om over een deel van zijn winst, 12% met een maximum van € 11.882 per jaar, geen belasting te betalen. Dit noemen we de oudedagsreserve (OR). U kunt het geld gewoon gebruiken zoals u zelf wilt, voor investeringen, maar ook voor consumptieve bestedingen. Realiseert u zich wel dat u een belastingschuld opbouwt! Toch kan het een goede keus zijn om gewoon mee te doen met de OR. Immers, belastinguitstel loont altijd! Ook mag de OR nooit hoger zijn dan uw ondernemingsvermogen. De fiscus wil haar ‘claim’ wel enigszins bewaken namelijk.

Als u stopt als ondernemer, of 65 jaar wordt, dan moet u alsnog dus belasting betalen. Dat is gewoon op basis van progressieve heffing, houdt u daar ook rekening mee.
Wel kunt u dan met de OR een lijfrente aankopen, hetzij bij een verzekeraar of bank.

Dan de stakingswinstlijfrente
Als u uw IB-onderneming omzet in een BV kunt u met de stakingswinst (grosso modo, de stille reserves in panden/goederen, de fiscale reserves zoals de oudedagsreserve, en de goodwill) een lijfrente bij uw eigen BV aankopen. Feitelijk kost u dat dus niets. Te zijner tijd keert uw BV aan u een lijfrente uit. Hoe u het geld beheert en/of belegt is volledig vrij.

Dat lijkt eigenlijk heel veel op pensioen in eigen beheer.
Uiteraard moet u de lijfrenteafspraken goed vastleggen in een overeenkomst en ook op de juiste manier waarderen in uw BV, maar goed, dat is tegenwoordig een koud kunstje.
Het gaat dan om forse bedragen: jonger dan 40 jaar maximaal € 108.922, jonger dan 60 jaar maximaal € 217.883 (maar ook als de lijfrente direct ingaat!) en in andere gevallen zelfs € 435.652 (ook bij overlijden en arbeidsongeschiktheid voor meer dan 45%).

Als u na een paar jaar uw bedrijf laat ‘uitzakken’ in een nieuwe (werk-)BV, zodat u een Holding/werk-BV-constructie krijgt, dan mag de lijfrente achterblijven in de Holding. Op de pensioendatum kunt u dan de werk-BV verkopen en houdt u uw Holding, met een lijfrenteverplichting jegens u en een ‘zak met geld’. Eigenlijk dus uw eigen verzekeringsmaatschappij!

Tot slot. Een van de vele commissies die nog door het vorige kabinet was ingesteld heeft voorgesteld om de (f)OR af te schaffen. Op zich valt daar wel wat voor te zeggen. Met het oog daarop is nu (volop) meedoen met de (f)OR toch een goede keus. Er komt ongetwijfeld een interessant overgangsregime…..

In deel 3 kijk ik naar het pensioen van een ZZP-er die vanuit een BV werkzaam is.

Streamer: De (fiscale) Oudedagsreserve is een goede eerste keus op een ‘pensioen’ te vormen. Zolang u zich realiseert dat het eigenlijk een ‘schuld’ is, zit u goed.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015