Artikel Tips & Advies: De ZZP-er en zijn pensioen (3)

In dit laatste deel kijk ik naar de mogelijkheden die een ZZP-er heeft als hij vanuit een BV werkzaam is. Formeel is hij dan gewoon werknemer (vaak directeur-grootaandeelhouder, DGA) en kan derhalve ‘gewoon’ pensioen opbouwen, net als een ‘gewone’ werknemer.

Het enige verschil ten opzichte van een gewone werknemer is dat de DGA zijn pensioen niet buiten zijn BV hoeft te brengen. Ook mag het ondergebracht worden bij een Holding of aparte pensioen BV. Feitelijk bent u uw eigen ‘verzekeraar’. Het pensioengeld kunt u beheren/beleggen/investeren precies zoals u zelf wilt. Dan mag dus in de BV, maar ook gewoon buiten de BV op/via een bank.

Naast pensioenopbouw over de normale diensttijd die u in de BV doorbrengt, kunt u ook nog dienstjaren inkopen. U zegt dan pensioen toe over dienstjaren die u hebt doorgebracht als gewone werknemer, bij uw vorige werkgevers. Als u daar in relatie tot uw huidige (hogere) salaris te weinig pensioen hebt opgebouwd dan kunt u het verschil in uw eigen BV opbouwen. En de daarvoor benodigde pensioenpremie ten laste brengen van uw winst, zonder dat u het geld hoeft af te storten bij een verzekeraar. Het pensioen dat u als werknemer hebt opgebouwd blijft overigens wel altijd bij een professionele partij (verzekeraar of pensioenfonds).

U kunt natuurlijk ook uw pensioen wél onderbrengen bij een verzekeringsmaatschappij.
U bent het geld dan niet ‘kwijt’, want u kunt het altijd, op ieder door u gewenst moment, weer terughalen naar uw eigen BV. Als u ook al (zie deel 2) bij de inbreng in de BV een lijfrente hebt bedongen voor de (fiscale) Oudedagsreserve en/of de stakingswinst, kan het ook slim zijn om wat meer te spreiden.

Tot slot hebt u de mogelijkheid om een zogenaamde salaris/diensttijdregeling toe te zeggen (eindloon of middelloon) maar ook een beschikbare premieregeling. Als u dat laatste doet dan is uw pensioen te zijner tijd afhankelijk van het behaalde rendement. Dat kan tegenvallen, maar ook meevallen, dat hangt af van hoe u het geld belegd.

Verder hebt u alle mogelijkheden in de lijfrentesfeer die iedere belastingplichtige heeft. Zo kunt u bijvoorbeeld over de bijtelling auto van de zaak geen pensioen opbouwen maar wel lijfrentepremieaftrek krijgen. Deze moet u dan onderbrengen bij een verzekeraar of een bank.

Uiteraard dient u uw pensioentoezegging goed vast te leggen in een pensioenbrief en dient u jaarlijks op basis van een juiste pensioenberekening de verplichting te waarderen.

Conclusie. Als DGA hebt u echt alle mogelijkheden. Maar ook de eigen verantwoordelijkheid voor uw oudedagsvoorziening. Maakt u dus goede afwegingen en keuzes. En, toetst u deze iedere 2 à 3 jaar opnieuw aan de dan actuele situatie. Wat u ook kiest, denkt u wel goed aan het eventueel verzekeren van het nabestaandenpensioen en het arbeidsongeschiktheidspensioen zolang u niet voldoende geld in uw BV hebt (gespaard)?

Streamer: In een BV zit u goed als ZZP-er. U kunt hetzelfde als een IB-ondernemer en als een werknemer. En dat allemaal in uw eigen BV!

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015