Artikel Tips & Advies: DGA en Pensioen

Ondanks dat er al vanaf medio jaren ’80 op grote schaal pensioen in de eigen BV door DGA’s wordt opgebouwd, komen we nog steeds onjuiste zaken tegen. Een aantal aandachtspunten.

Juiste juridische documentatie
Er moeten een goede pensioenbrief, notulen AVA en juiste berekeningen aanwezig zijn, die perfect op elkaar aansluiten. Omdat er inmiddels vele overgangsregimes zijn geweest, moeten de diverse pensioenbrieven goed op elkaar aansluiten. Als er sprake is van pensioenopbouw in een andere (Holding) BV moet er een financieringsovereenkomst zijn.

Nabestaandenpensioen
Vaak is - een deel van – het nabestaandenpensioen verzekerd. Als dat zo is, dat móet ook de verzekering hiervoor exact aansluiten én juist zijn. Regelmatig checken of dat zo is en of de verzekering nog gewenst is, is dan noodzaak.

Vermogensbeheer
Nu de vergrijzing op stoom komt, komt er meer aandacht voor de uitkeringsfase en moet u zich écht druk gaan maken over de daadwerkelijke vermogensopbouw. Als er te weinig geld aanwezig is, is dat niet zo erg, mits er maar geen ‘misbruik’ is gemaakt van het pensioengeld. Rekening-courantverhoudingen die ‘te hoog zijn’ en niet goed vastgelegd – onzakelijk rente, geen zekerheden en/of geen aflossingsschema – kunnen u nekken. Ook dividenduitkeringen die gezien de commerciële verplichting – die vaak 1,5 tot 2x de fiscale/balansverplichting is – niet (hadden) mogen plaatsvinden krijgen steeds meer aandacht.

Verdere opbouw?
Vervolgens is de vraag of u nog wel moet gaan voor een maximale opbouw. Stoppen met toekomstige opbouw, of deze beperken tot een maximaal salaris, kan heel verstandig zijn. Als u dat maar goed vastlegt en opgebouwde rechten, inclusief de indexatie daarop, nakomt.

Conclusie
Pensioen opbouwen in uw eigen BV is nog steeds interessant. U genereert werkkapitaal en op termijn een pensioeninkomen. Wel moeten de fiscale voordelen gepaard gaan met consciëntieuze civiel juridische vastleggingen, de juiste verzekeringsoplossingen en vooral ook optimale aandacht voor vermogensopbouw. Als er te zijner tijd te weinig geld is, dat is niet erg – u kunt zonder fiscale sancties dan ‘afzien’ van pensioen – maar dat mag niet veroorzaakt worden door privé-consumptief gedrag.

Streamer: DGA-pensioen is niet zo moeilijk. Wel moet u consciëntieus zijn en écht de hele regeling regelmatig goed laten checken. Het belang van úw pensioen is daarvoor groot genoeg!

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015