Artikel Tips & Advies: Fusies en overnames

Het gaat weer beter met de economie, dus de fusies en overnames zullen weer gaan toenemen. Ook zullen de babyboomers de komende jaren op grote schaal hun bedrijf verkopen. U neemt over dus of u verkoopt uw zaak. Hoe gaat het dan met het pensioen. Van u en van uw werknemers?

Uw werknemers
Van het grootste belang dat u weet dat u indien u zaken voordat u een bedrijf overneemt regelt, dan u dan bepaalt hoe het gaat.

De hoofdregel namelijk is dat werknemers hun bestaande pensioenregeling behouden. Dit geldt overigens ook voor de overige arbeidsvoorwaarden. Echter, als u van te voren aangeeft dat de overgenomen werknemers dezelfde pensioenregeling krijgen als uw eigen werknemers dan geldt dat. Ook al is deze regeling slechter dan de bestaande regeling. Dat is inherent aan een overname. Als u dat echter niet van te voren bevestigd c.q. afspreekt, dan houden de overgekomen werknemers hun bestaande regeling. Er is wel een uitzondering op deze regel. Als u zelf géén pensioenregeling heeft, dan behouden de overgenomen werknemers wél hun eigen regeling. Het kan dan verstandig zijn om voordat een bedrijf overneemt, toch eerst zelf een pensioenregeling op te tuigen, ook al is die minimaal. Vervolgens kunt beslissen dat de overgekomen werknemers die regeling krijgen.

Rekent u er maar wel op dat het ‘versoberen’ van een pensioenregeling, hoezeer u ook in uw recht staat, de nodige discussie op de werkvloer zal opleveren. U mag, om dat te voorkomen, ook besluiten om de overgenomen werknemers hun eigen regeling te laten behouden. Maar ja, ook dan krijgt u discussie op de werkvloer. Immers de bestaande werknemers hebben dan een slechtere regeling dan de overgenomen werknemers. Ook dat gaat niet werken.

Tot slot. Als u, of het overgenomen bedrijf onder een verplichte pensioenregeling valt dan gaat die natuurlijk voor. Ook hier komt het vaak voor dat als gevolg van een overname de ‘nieuwe combinatie’ in totaliteit onder een – ander – verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds gaat vallen. Houdt u dat dus ook goed in de gaten.

U, als DGA
Stel u verkoopt uw bedrijf. Van de ene dag op de andere, vaak is dat overigens tussen kerst en oud & nieuw, bent u geen aandeelhouder meer. En hebt u dus niets meer te zeggen in het overgenomen bedrijf. Het pensioen dat u hebt opgebouwd, houdt u natuurlijk. Maar het zit wel in een BV waarvan u geen eigenaar meer bent. Allereerst is dan van belang om te weten dat het pensioen dat u hebt opgebouwd als DGA altijd in een ‘eigen beheer’-situatie mag blijven zitten, ook al bent u geen DGA meer. De vraag is dan wel of hebt afgesproken dat het pensioen alsnog extern wordt ondergebracht, hetzij bij een verzekeraar of een andere eigen (pensioen) BV. Vaak zal dan blijken dat de af te storten pensioenkoopsom lager, of juist hoger is dan de voorziening op de balans. Terwijl die voorziening wel mede bepalend was voor de prijs die u hebt gekregen. Kortom, voer voor discussie, die u beter kunt voorkomen.

Tot slot. Wellicht blijft u als ex-DGA nog een paar jaar als gewone werknemer in dienst. U kunt dan natuurlijk gewoon pensioen opbouwen. dat moet wel extern worden ondergebracht bij een pensioenfonds of een verzekeraar.

Streamer: Pensioen wordt vaak pas na de fusie of overname geregeld. Vaak is het dan te laat om het goed te doen. Regelt u dus pensioen, zowel van dus werknemers als van uzelf ruim op tijd.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015