Artikel Tips & Advies: Gouden handdrukken

Als u ontslagen wordt en een ‘zak met geld’ krijgt, kunt u twee dingen doen. Direct (progressief, maximaal 52%) afrekenen of een stamrecht aankopen. Dit stamrecht kan bij een eigen (op te richten) BV, bij een verzekeringsmaatschappij of sinds enige tijd ook bij een bank. In alle gevallen zet u de ‘zak met geld’ dan om in een recht op periodieke uitkeringen. U betaalt dan uitgesteld en gespreid belasting. De uitkeringen moeten uiterlijk op 65 jaar ingaan en mogen ook tijdelijk zijn. Dus bijvoorbeeld van 65 tot 70 of tot 75.
Als u echter na het ontslag geen baan hebt en dus geen inkomen mogen ze ook direct na ontslag ingaan. Als u dan na een (paar) jaar wel weer inkomen hebt, dan mag u de uitkeringen alsnog uitstellen. Uiteraard tot uiterlijk 65 jaar, want dat geldt altijd. Ook mag u de levenslange uitkering als u 70 bent, alsnog omzetten naar een tijdelijke.
Het voordeel van een ‘verzekerde’ regeling is dat die écht levenslang kan zijn, met daarna overgang op uw partner. Bij een bank is de koek op, als de pot leeg is! Dat is niet beter of slechter, maar gewoon een keus die u kunt maken.

In tegenstelling tot pensioen hoeven de uitkeringen niet perse iedere maand hetzelfde te zijn. U mag dus variëren en het zo goed mogelijk laten aansluiten bij uw overige (WW)inkomen.
Wat u niet gebruikt tot uw pensioen, kunt u dus automatisch gebruiken voor extra pensioen.

Hoe u het geld vervolgens belegd mag u helemaal zelf weten. Dus heel veilig in obligaties, maar ook risicovol in aandelen. Zelfs mag u het geld ‘in privé’ lenen van uw BV – wel goed vastleggen, een zakelijke rente afspraken en een aflossingsschema – als u in privé meer/beter rendement denkt te halen dan vanuit een (belaste) BV. Immers, beleggingsopbrengsten in privé zijn onbelast. Dat de fiscus kritisch uw gedrag zal volgen mag duidelijk zijn. Zij willen hun claim natuurlijk een keer verzilveren. Ook kunt u het stamrecht vanuit een eigen BV alsnog onderbrengen bij een verzekeraar of bank. Natuurlijk moet u al uw handelingen goed vastleggen in een stamrechtovereenkomst. Als u een keer hebt gekozen voor een recht op periodieke uitkeringen en u houdt zich vervolgens niet aan de spelregels, dan zijn de sancties stevig. Progressieve heffing ineens over de waarde van uw stamrecht plus 20% revisierente (dat is een soort boete).

Kortom, ik hoop niet dat u wordt ontslagen, maar als dat toch het geval is, en u krijgt een leuke gouden handdruk? Dan kunt u daar vele leuke dingen mee doen, maar blijf letten op de spelregels.

Streamer: Met Gouden handdrukken kunt u prima uw pensioen of uw arbeidsinkomen aanvullen. Houdt u zich wel aan de spelregels, ze zijn ruim genoeg!

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015