Artikel Tips & Advies: Hoe zeker is het pensioen van uw werknemers?

Financieel ToetsingsKader (FTK)
Er komt een nieuw FTK. Dat bestaat uit twee mogelijkheden. Of een werknemer heeft recht op een nominaal pensioen, en moet maar afwachten of het wordt aangepast aan de inflatie. Dat kan pas als er voldoende rendement wordt gemaakt. Of hij krijgt veel zekerheid inclusief inflatieaanpassing. Dan mag het pensioenfonds wat risicovoller beleggen, maar moet dan wel voldoende geld in kas hebben/houden om het pensioen écht te kunnen aanpassen aan de inflatie. In beide gevallen moet een pensioenfonds dus rekening houden met de soort pensioentoezegging.

Opbouwde rechten
De vervolgvraag is dan of ook de opgebouwde pensioenen worden ingebracht in het nieuwe FTK, als dat gebaseerd is op inflatiecorrectie. Als dat wordt gedaan, moet goed rekening worden gehouden met alle belanghebbenden, moet er een gestandaardiseerde procedure worden gevolgd én moet dat zorgvuldig vastgelegd.

Communicatie
Wat een werkgever/pensioenfonds ook kiest, in beide gevallen moet het duidelijk worden gecommuniceerd. Zodat een werknemer weet waar hij aan toe is en eventueel aanvullende eigen maatregelen kan nemen. Werknemers hebben in het algemeen weinig verstand van én interesse in pensioen. Communicatie moet dus continu punt van aandacht zijn. De kracht van de herhaling zal bepalend zijn. Dat zal overigens best een paar jaar vergen.

Conclusie
Minister Kamp schreef dat werknemers zekerheid willen. Dat is niet juist. Werknemers willen weten waar ze aan toe zijn, dat is wat anders. Dat begint met duidelijke keuzes die helder worden gecommuniceerd. Daarna moeten werknemers geholpen worden keuzes te maken. Ook dat is inherent aan het hebben van werknemers en de arbeidsvoorwaarde pensioen.

Streamer: Van belang is dat werknemers weten waar ze aan toe zijn. Heldere communicatie is daarom belangrijker dan de inhoud sec. Een werknemer wil weten hoeveel hij krijgt en of het wordt aan gepast aan de inflatie. Dat is alles!

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015