Artikel Tips & Advies: Lang leve de eenvoud

Onlangs heeft de Hoge Raad twee arresten gewezen die maar weer eens de complexiteit van pensioen weergeven.

De eerste was die waarin een werkgever een pensioentoezegging had gedaan, maar die op VUT-achtige wijze werd gefinancierd. VUT-aanspraken vervallen bij ontslag. Toen in casu een statutair directeur werd ontslagen was de discussie, is het VUT of is het pensioen. Dat laatste betekende én rechten voor de directeur, en die rechten moesten dan afgefinancierd worden. Na een lange strijd oordeelde de Hoge Raad dat het inderdaad ging om pensioen. Hoezeer er natuurlijk enige onduidelijkheid was, anders waren beide partijen niet zover gegaan, toch is het ook logisch dat bij onduidelijkheid een toezegging in het voordeel van de werknemer moet uitvallen. De werkgever had het dan maar beter moeten regelen. Al met al kostte het de werkgever toch inclusief rechtsbijstands(kosten) een ton of twee!

De tweede situatie betrof die waarin een werknemer meer dan 3 jaar bleef betalen aan zijn oude pensioenfonds. Nu staat in de fiscale wetgeving dat tot maximaal 3 jaar hiervoor fiscale aftrek kan worden gekregen, maar in de civiele wetgeving dat het tot 10 jaar kan. Toch oordeelde de Hoge Raad dat er onvoldoende causaal verband was tussen de premiebetalingen en het dienstverband. Raar, want alleen omdat er (ooit) een dienstverband was, kon de werknemer nog gedurende 10 jaar premie betalen?

Wel oordeelde zij dat wellicht nog lijfrente-aftrek kon worden gekregen. Dat strandde echter op de ‘grammaticale’ uitleg dat niet expliciet in het pensioenreglement stond dat het ‘pensioen’ niet mocht worden afgekocht. En dat is een voorwaarde voor een lijfrentecontract. Dát pensioen niet kan (dus mag) worden afgekocht staat echter gewoon in de (Pensioen)wet. En lijfrente mag wel degelijk worden afgekocht, alleen dan krijgt u een fiscale sanctie. Alleen om die sanctie op te kunnen leggen moet een expliciet afkoopverbod in een lijfrentecontract staan.

Kortom, wees voorzichtig in pensioenland. Wel lijkt het mij eens tijd om de wet wat op te schonen van dit soort – eigenlijk - onzinnigheden. Hadden partijen namelijk geweten dat dit de uitkomst was, dan hadden ze anders gehandeld.

Streamer: Pensioen is op zich niet zo moeilijk, maar het is en wordt wel complex gemaakt. Als u dat weet is het verstandig om voorzichtig en vooral duidelijk te opereren.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015