Artikel: Tips & Advies: Langer doorwerken. Mag pensioen uitgesteld?

Inleiding
De algemene tendens is inmiddels niet meer om ‘zo vroeg mogelijk met pensioen te gaan’, maar om lang(er) door te werken. Het gevolg daarvan is dat het pensioen uitgesteld wordt. De hoofdregel daarbij is dat het geen probleem is als u uw pensioen uitstelt, mits maar wordt voldaan aan de spelregels. Dat geldt voor pensioen (dus werkgever-werknemer) maar ook voor lijfrente en gouden handruk-stamrechten.

Pensioen
De 3 hoofdregels zijn de volgende. Uitstel mag als u doorwerkt, uiterlijk op 70 jaar moet het pensioen ingaan, en het pensioen mag nooit meer dan 100% bedragen. Dat impliceert dat als u parttime doorwerkt, het pensioen ook parttime moet ingaan. De formele datum volgens uw pensioentoezegging is altijd primair leading. Als die bijvoorbeeld 65 is, dan kunt u zonder problemen op 62 jaar stoppen met werken, het pensioen hoeft dan pas vanaf 65 jaar in te gaan. Verder moet u wel het pensioen ‘actuarieel oprenten’ bij uitstel. Dat betekent gemiddeld een 8% hogere uitkering, voor ieder jaar dat u het pensioen uitstelt. Als u stopt met uw werkzaamheden bij uw werk-BV, maar u ‘klust’ nog wat bij voor uw Holding, dan mag u het pensioen uitstellen, maar alleen als u fulltime blijft werken. Daarbij wordt niet alleen naar uw formele arbeidsovereenkomst gekeken, maar ook naar uw feitelijke werkzaamheden.

Overbruggingspensioen
Als u nog recht heeft op een overbruggingspensioen, dus voor de periode van 60 tot 65, dan mag u dan omzetten in extra levenslang ouderdomspensioen vanaf 65 (of later). Dit telt overigens niet mee voor de 100%-norm. De 100% hoeft u niet te toetsen aan uw laatst verdiende inkomen als dit lager is dan voorheen, maar uw gemiddelde inkomen. Wel is deze 100% inclusief de AOW en inclusief pensioenen uit vorige dienstbetrekkingen.

PensioenAkkoord
Op grond van het PensioenAkkoord wordt de nieuwe pensioenleeftijd 67 jaar. Dit betekent dat als u uw opgebouwde pensioen op 65 jaar omzet in (extra) pensioen op 67 jaar, deze laatste datum automatisch de nieuwe bepalende pensioendatum wordt. Als u uw opgebouwde rechten daarentegen laat staan op 65 jaar, betekent dat het pensioen ook daadwerkelijk op 65 jaar moet ingaan als u niet doorwerkt. Houdt u hier dus rekening mee.

Lijfrente
Ook lijfrentes kunt u uitstellen. Afhankelijk van het regime wat daar voor geldt is dat onbeperkt (alle rechten tot 2001) of tot uiterlijk 70 jaar. Er geldt nooit een 100% norm en ook is het geen vereiste dat u doorwerkt.

Gouden Handdruk-stamrechten
Voor deze uitkeringen geldt dat ze uiterlijk op 65 jaar moeten ingaan. Wel kunt u, ook nadat ze zijn ingegaan, nog omzetten van tijdelijk in levenslang of vice versa. Dat mag dus ook na 65 jaar. Als uw gouden handruk-stamrechtuitkeringen dus ingaan op 60 jaar, maar u gaat vanaf 62 jaar toch nog een paar jaar werken, dan mag u de uitkeringen zonder problemen ‘opschorten’ tot 65 jaar.

Streamer: Langer doorwerken en pensioen uitstellen, prima. Let wel goed op de spelregels en leg alles goed vast.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015