Artikel Tips & Advies: Lenen van uw eigen BV

Vaak is de praktijk makkelijker dan de theorie. Onlangs oordeelde het Hof in Den Haag als volgt. X had een gouden handdruk ontvangen en deze in een eigen stamrecht BV ondergebracht. Vervolgens had de BV (een deel van) het geld uitgeleend aan X zelf in privé. Het voordeel hiervan is dat de eventuele (beleggings)winst door X in privé wordt behaald en niet of deels belast is in Box III, in plaats van dat het én belast is met vennootschapsbelasting in de BV – Box II -, en/of middels de stamrechtuitkeringen bij X, maar dan in Box I, dus progressief.

Het bedingen van een stamrecht bij een eigen (nieuw op te richten) BV, is geen enkel fiscaal probleem. Uiteraard moeten de fiscale eisen in de gaten worden gehouden en moeten de afspraken goed vastgelegd in een overeenkomst. Ook het ‘uitlenen’ van het geld door de BV aan uzelf is op zich geen probleem. Immers de BV moet het geld ‘ergens’ laten renderen. Er zijn geen fiscale of andere beperkingen die dat op zich verbieden. Wel moet dit op basis van objectieve zakelijke voorwaarden zijn, alsof het een afspraak tussen willekeurige derden betreft. Dit wordt handelen ‘on arms lenght’ genoemd.

Het probleem zat hem dus niet in de afspraken an sich, maar wel in de vastlegging. Hoezeer de rente die X in privé moest betalen ook keurig in rekening-courant werd geboekt, er stond niets op papier. Dan kán de fiscus toch ook alleen maar op ‘blauwe ogen’ vertrouwen? Maar dat deed ze dus niet. Het Hof was het daar mee eens en concludeerde dat de ‘gouden handdruk’ was genoten. Naast progressieve heffing over het hele stamrechtvermogen, moest er ook nog eens revisierente worden betaald. De totale heffing bedroeg maar liefst 72%!

Alle afspraken tussen de BV en de aandeelhouders, zeker als de aandeelhouder ook nog een directeur van de BV is, én zoals in dit geval ook nog eens de gerechtigde tot de uitkeringen, moeten dus tot op het laatste detail, rentevergoeding, aflossingsschema, etc., nauwkeurig worden vastgelegd. Regelmatig de afspraken reviewen is ook zinvol.

Dat het geld door de (stamrecht) BV ingezet kan en mag worden voor het opbouwen van een bedrijf is misschien wel risicovol, maar dát is de keus en vrijheid van de aandeelhouders.

De fiscus mag zich dus echt niet overal mee bemoeien, maar dat ze kritisch zijn en moeten zijn, en daarin gedekt worden door de rechter, staat nu helemaal vast.

In de adviescommissies die zich onlangs hebben gebogen over vereenvoudiging van ons belastingstelsel (zie tips en advies: Afschaffen FOR en eigen beheer….) wordt ook aangegeven dat er een stevig verbod moet komen op ‘allerlei’ rekening-courantverhoudingen en leningen tussen de BV en de aandeelhouder(s) privé.

Beoordelen of alles goed is vastgelegd, en indien niet, het alsnog aanpassen lijkt een goed advies. Eerlijkheid is hierbij van belang, antedateren is immers ook een strafbaar feit. Dat geldt niet alleen voor gouden handdrukken-stamrechten, maar uiteraard ook voor lijfrenteovereenkomsten en pensioentoezeggingen.

Streamer: Leg alle afspraken tussen een eigen BV en de aandeelhouders in privé goed vast. De fiscus wordt steeds kritischer op financiële verhoudingen tussen de BV en de aandeelhouders in privé.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015