Artikel Tips & Advies: Pensioen en ?afstempelen?

Het is goed om pensioen in eigen beheer (dus in een eigen BV), pensioen opbouwen bij een pensioenfonds en bij een verzekeraar te vergelijken in het licht van het ‘afstempelen’.

Wat is nu allereerst precies afstempelen. Als een ‘uitvoerder’ (dus een pensioenfonds of verzekeraar) te weinig geld heeft dan kunnen de pensioenen niet volledig worden uitgekeerd. Dit wordt berekend aan de hand van de dekkingsgraad, dat is de verhouding bezittingen/pensioenverplichting. Deze moet minimaal 100% zijn, dus de waarde van de bezittingen moeten hoger zijn dan de ‘schulden’ (dit is de pensioenverplichting). Als dat niet zo is en een uitvoerder blijft het volledige pensioen uitkeren, dan is de ‘pot’ een keer leeg en is er dus ten onrechte pensioen betaald aan de gepensioneerden ten nadele van de nog actieve werknemers. Heel makkelijk: dat is niet eerlijk. Als de dekkingsgraad zich weer herstelt, dan kan het verlaagde pensioen natuurlijk gewoon weer verhoogd worden. Dit herstel kan door extra premies te betalen, een (eenmalige) extra bijdrage van de werkgever of herstel van de bezittingen (beleggingen zoals aandelen, obligaties, onroerend goed). Daarnaast kan de dekkingsgraad ook herstellen doordat de marktrente weer hoger wordt.

Het pensioen bij een pensioenfonds is dus eigenlijk een voorwaardelijk recht. Alleen als er voldoende geld is, wordt het volledig uitgekeerd, zo niet dan wordt er gekort. Dat de inflatiecorrectie voorwaardelijk was (afhankelijk dus van of er inflatie is en of er geld is) was wel bekend. Dat het volledige pensioen voorwaardelijk is, was niet bekend bij de meeste werknemers.

Bij een verzekeraar kan er niet worden afgestempeld. De verzekeraar heeft – hij moet dat ook – een keiharde toezegging gedaan. Eigenlijk wordt het pensioen door een verzekeraar alleen gekort als er bijvoorbeeld fraude is gepleegd. Zelfs als de verzekeraar ‘failliet’ gaat (wat eigenlijk nooit gebeurd) dan is het pensioen nog steeds veilig belegd. De solvabiliteit is bij een verzekeraar dus aanzienlijk hoger dan bij een fonds. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat daarvoor natuurlijk wel een premie is betaald. Zekerheid kost nu eenmaal geld.

Dan pensioen in de eigen BV. Eigenlijk werkt dat net als bij een pensioenfonds. Als er geen geld is dan wordt er geen pensioen meer uitgekeerd. Daar waar een pensioenfonds, omdat het natuurlijk gaat om vele werknemers van jong en werkend, tot oud en gepensioneerd, ‘snel’ de pensioenen moeten verminderen, hoeft c.q. mag dat niet in de eigen BV. Deze moet het volledige pensioen blijven uitkeren totdat de pot leeg is. Als het geld dus op is en u bent ‘nog maar’ 76, dan hebt u dus gewoon pech. U krijgt geen fiscale sanctie overigens. U krijgt geen pensioen, de fiscus geen belastingheffing. Eigenlijk is dit dus best eerlijk in dit geval. Dat het vervelend is voor u, en vooral voor uw nabestaanden (vrouwen leven 5 jaar langer dan een man én zijn vaak een paar jaar jonger!), dat is wat anders. Dat is nu eenmaal het risico in de eigen BV.

Wat kunt u dus het beste doen. Goed analyseren waar uw pensioen zit. Vervolgens indien mogelijk goede – veilige - en in ieder geval door u gewenste beleggingskeuzes maken. In ieder geval uzelf niet rijker rekenen dan u bent, lijkt het beste advies. Naarmate de pensioendatum dichterbij komt, is het niet onverstandig om steeds minder risico qua beleggingen te nemen.
Daarnaast is flexibel omgaan met pensioen – als het tegenzit, krijgt u wat minder of u werkt wat langer door – ook aan te bevelen.

Streamer: Verzekeraars geven garanties, pensioenfondsen en ook ‘pensioen in uw eigen BV’ slechts beloftes. Houdt u hier rekening mee.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015