Artikel Tips & Advies: Pensioen en arbeidsinkomsten

Financiën heeft 30 augustus een besluit uitgevaardigd om de samenloop tussen pensioen en arbeid te vergemakkelijken (Besluit van 30 augustus 2011, nr. BLKB2011/1231M, Stcrt. 7 september 2011 Nr. 16384). De hoofdregel is dat pensioen en arbeidsinkomsten gewoon naast elkaar kunnen bestaan. Uiteraard betaalt u over het pensioen als dat voor 65 jaar ingaat wel de hogere belasting, namelijk ook AOW-premies en betaalt u gezien uw ‘dubbele’ inkomsten extra progressief. Het gaat pas fout als u het pensioen vervroegd wil laten ingaan, dus eerder dan de officiële pensioendatum, vaak 65 jaar. Financiën heeft nu toegestaan dat u het pensioen eerder dan de officiële pensioendatum mag laten ingaan, bijvoorbeeld op 60 jaar. U mag dan gewoon blijven werken, maar de gezamenlijk inkomsten mogen niet meer zijn dan 100%. U kunt dus zonder problemen met deeltijdpensioen (en dus parttime blijven werken) of gebruik maken van demotie. Dit betekent dat u wel fulltime blijft werken, maar uw lagere salaris kunt aanvullen uit pensioen. Het gevolg is dan natuurlijk wel dat u vanaf 65 jaar minder pensioen krijgt! Dit besluit is genomen om zoveel mogelijk te bevorderen dat ‘ouderen’ aan het arbeidsproces blijven deelnemen – al dan niet parttime. Als uw pensioen nog op 60 of 62 jaar staat kunt u dat gewoon laten ingaan, ook al werkt u fulltime door. Ook kunt u dit deel dan (deels) uitstellen naar 65 jaar (of zelfs later).

Tot slot moet de mogelijkheid om het vervroegd te laten ingaan, het uit te stellen of met deeltijdpensioen gaan wél in de pensioenovereenkomst staan die u met uw werkgever hebt afgesloten. Zo niet, dan moet de pensioenovereenkomst daarmee worden uitgebreid. Dat is geen – juridisch – probleem overigens, hooguit een administratief punt.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015