Artikel Tips & Advies: Pensioen en echtscheiding

Pensioen en echtscheiding blijft een lastig onderwerp. Op zich logisch gezien de situatie waarin de echtelieden zich dan vaak bevinden. Als er dan ook nog pensioen in de eigen BV is opgebouwd wordt het probleem alleen maar complexer. Wat zijn nu eigenlijk de uitgangspunten?

Allereerst dat alle pensioenrechten, dus ook in de eigen BV, verdeeld moeten worden. Beide (ex)echtgenoten hebben recht op de helft van het opgebouwde ouderdomspensioen tijdens het huwelijk. Het nabestaandenpensioen komt volledig toe aan de ex-partner.

Middels huwelijkse voorwaarden kunnen afwijkende afspraken gemaakt zijn. Ook kunnen in het echtscheidingsconvenant andere afspraken worden gemaakt.

Vervolgens zijn er twee mogelijkheden: verevening en conversie. Stel tijdens het huwelijk van een 45-jarige DGA is voor € 22.500 aan ouderdomspensioen opgebouwd. Daarnaast is er een nabestaandenpensioen van € 21.000. Verevening zegt dan dat de ex recht heeft op een voorwaardelijk recht van € 11.250 ouderdomspensioen. Vanaf de pensioendatum krijg de ex dit, indien gewenst, rechtstreeks door de uitvoerder (verzekeraar, fonds of eigen BV dus) uitgekeerd. Bij overlijden van de vereveningsplichtige DGA krijgt de ex een nabestaandenpensioen van € 21.000. Als de ex voor of na de pensioendatum overlijdt, dus voor de DGA komt te overlijden, wordt de € 11.250 weer extra uitgekeerd aan de DGA.

Conversie betekent dat de pensioenrechten van de ex worden omgezet in een eigen recht van, in dit voorbeeld, ongeveer € 19.000. Beide partners zijn dan definitief van elkaar af, terwijl bij een verevening ze ‘toch nog’ aan elkaar verbonden blijven. Immers, de uitkering van de een is en blijft afhankelijk van het leven van de ander.

Uitgaande van de gemiddelde levensduur is verevening niet duurder/goedkoper of beter/slechter dan conversie. Het is ook een kwestie van eigen keus/wens/gevoel.

Als er pensioen in een eigen BV wordt opgebouwd wordt het wat anders, niet zozeer qua rekentechniek maar wel voor betreft de liquiditeiten. Het is namelijk verplicht op verzoek van de ex om haar deel, zowel bij verevening als bij conversie, onder te brengen bij een professionele verzekeraar. Het geld moet dus afgestort worden. De Hoge Raad heeft namelijk bepaald dat het niet van de ex gevraagd kan worden dat ‘haar’ pensioengeld in een risicovolle omgeving blijft, waar ze geen invloed op het beheer van het geld heeft. Pensioen in eigen beheer mag namelijk ook alleen voor een DGA, omdat die invloed kan uitoefenen op het beheer van het pensioengeld.

Als het vervolgens bij een verzekeraar wordt ondergebracht en de ex komt te overlijden, kan het altijd weer teruggehaald naar de eigen BV. Als er sprake is geweest van conversie vervalt dat recht natuurlijk. Uiteraard kan met de ex worden afgesproken dat het geld niet in een keer, maar bijvoorbeeld verspreid over 2 of 3 jaar wordt afgestort vanuit de BV. De ex moet daar wel mee instemmen.

Tot slot is van belang dat de waarde van het deel dat toekomt aan de ex aanzienlijk hoger is dan de helft van het fiscaal gereserveerde bedrag op de balans. Omdat een verzekeraar wel met kosten moet rekenen en ook een eventuele indexatie ingekocht moet worden

Lijfrente, kapitaalverzekeringen (en dus ook spaarrekeningen op eigen naam) en ‘gouden handdruk’ polissen vallen niet onder de wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding. Wel valt de waarde van deze rechten in de boedel en moet dus wel verdeeld worden als partijen in gemeenschap van goederen getrouwd zijn. De verdeling van de boedel staat echter helemaal los van het pensioen omdat pensioen niet tot de huwelijksgoederengemeenschap behoort. Verrekenen van pensioen met de boedel is dus niet mogelijk. Wel kan de DGA, in ruil voor het behoud van zijn volledige pensioen, uit zijn deel van de boedel een afkoopsom aan de ex betalen. Die is bij hem aftrekbaar en bij de ex belast.

Streamer: Pensioen en echtscheiding biedt vele mogelijkheden. Wel moet u de wet volgen en zaken goed en deskundig én in overleg met uw ex afwikkelen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015