Artikel Tips & Advies: Pensioen en echtscheiding (deel 2)

Het Hof Den Haag heeft een belangwekkende én juiste uitspraak gedaan in een zaak waar uitstel van pensioen en echtscheiding bij elkaar kwamen. Iets wat in de toekomst steeds vaker zal voorkomen.

In Tips & Advies d.d. 15 maart 2010 zijn de gevolgen voor het pensioen van een scheiding besproken. De hoofdregel is dat het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen bij helfte tussen de ex-echtgenoten wordt verdeeld. Bij verevening krijgt de ex een direct recht op de uitkering hiervan jegens de uitvoerder, zowel pensioenfonds, verzekeraar maar ook een eigen BV. Daarnaast heeft de ex recht op afstorting van diens deel vanuit een eigen BV naar een professionele verzekeraar. Dit heeft de Hoge Raad inmiddels geoordeeld.

De ex heeft dan een voorwaardelijk recht op een deel van het pensioen van de echtgenoot die het pensioen heeft opgebouwd. De voorwaarde is namelijk dat a. de ex zelf nog leeft op de pensioendatum en b. dat het pensioen wordt uitgekeerd.

In de casus waar het Hof over moest oordelen besloot de echtgenoot die het pensioen had opgebouwd, om na 65 jaar door te werken en zijn pensioen uit te stellen. Het gevolg daarvan was dat ook het voorwaardelijk deel waar de ex recht op had werd uitgesteld. Zij eiste nu dat haar deel wél op 65 werd uitgekeerd. Het Hof oordeelde terecht dat de keus van de echtgenoot die het pensioen opbouwt leading is, en wees de vordering af.

Een oplossing die dit probleem kan voorkomen is om niet te kiezen voor verevening maar voor conversie. De ex krijgt dan zijn voorwaardelijke pensioenrechten omgezet in een volledig eigen recht, met dus een eigen pensioendatum. Pas dan, bij conversie dus, zijn de
ex-echtgenoten helemaal bevrijd van elkaar, voor zover het het pensioen betreft althans.

Tot slot kunnen altijd middels huwelijkse voorwaarden of in het echtscheidingsconvenant andere afspraken worden gemaakt. Deze zijn dan leading boven de wettelijke bepalingen.

Een schrale troost voor de ex in het algemeen en ook in deze casus is wel dat zij vanaf de nieuwe pensioeningangsdatum een hogere uitkering krijgt. Uitstel van pensioen betekent immers een hogere uitkering. Het geld rendeert langer en de periode dat uitgekeerd moet worden is korter.

Streamer: Scheiden doet lijden is het bekende spreekwoord. Duidelijke én eerlijke afspraken maken vermindert het lijden. Een herhaling van moeizame onderhandelingen overdoen als het pensioen ingaat voorkomen, is wellicht raadzaam. Conversie is in dat kader een goed alternatief boven reguliere verevening.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015