Artikel Tips & Advies: Pensioen en garanties!

Lange tijd was het zo makkelijk. Pensioen was er gewoon en het was gegarandeerd goed. Ook DGA’s dachten dat: mijn bedrijf is mijn pensioen. En er waren zelfs IB-ondernemers die toch echt dachten dat de (fiscale) oudedagsreserve een echte spaarpot was, in plaats van een belastingschuld, over uitgestelde winst. Lange tijd ging dat ook goed, immers er was nauwelijks sprake van vergrijzing – er was altijd wel een koper - en de stille reserves op het (bedrijfs)onroerend goed waren prachtig.

De tijd van ‘balansdressing’ is echter voorbij. Zowel de DGA als IB-/ZZP-ondernemer is er achter gekomen dat het er vaak mooier uitzag dan in werkelijkheid het geval was. Nu de pensioenvoorziening vanuit commercieel oogpunt aanzienlijk hoger gewaardeerd moet worden en het bedrijf c.q. de bezittingen lastig te verkopen zijn, is het niet meer zo vanzelfsprekend, dat pensioen.

Dat gaat overigens ook gelden voor gewone werknemers. Werkgevers willen niet langer garant staan voor de zekerheid van het pensioen van hun werknemers en verschuiven hun langleven- en beleggingsrisico’s. Terecht of niet, het is zo. Vanaf ‘nu’ komen daar ook nog een keer de extra kosten van rendementsgaranties bij. Daar waar tot op heden banken/verzekeraars altijd een ‘gratis’ garantie konden geven van 3 of 4% rendement, worden de kosten daarvan – gezien de economische volatiliteit in het algemeen – aanzienlijk hoger. Bij contractsverlening zullen de kosten tot wel 3x hoger worden hiervoor.

Garanties gelden voor het ‘grote’ geld, maar ook voor het ‘kleine’ geld. Een nabestaandenpensioen in de vorm van een zekere jaarlijkse uitkering (dus ieder jaar gewoon € 20.000 + inflatiecorrectie) is aanzienlijk duurder dan een kapitaal verzekeren met – inderdaad – het risico dat het uiteindelijk niet precies oplevert wat verwacht wordt.

Nu de vergrijzing snel toeslaat en de levensverwachting fors blijft toenemen, de economie wisselvallig blijft, is het de vraag of we nog ‘moeten gaan’ voor de hoogst mogelijke mate van zekerheid. Door meer flexibel te zijn – valt het pensioen tegen, dan werk ik een (paar) jaar langer door – en door minder te kiezen voor zekerheid – ook qua verzekerings- en beleggingsopbrengsten – kunt u veel geld besparen.

Daar tegenover staat natuurlijk de ‘onzekerheid’ voor uzelf en voor uw nabestaanden. Zorgt u dus in ieder geval dat u wéét wat er en hoe dat geregeld is. Pas daarna kunt de juiste keuzes maken.

Streamer: Garanties zijn goed, natuurlijk. Maar kosten wel veel geld. Minder garantie en meer flexibiliteit levert aanzienlijk meer op.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015