Artikel Tips & Advies: PensioenAkkoord en de DGA

Nu het PensioenAkkoord er is, is het goed om de gevolgen voor de DGA te bespreken.
Allereerst zal ook de DGA zijn verdere pensioenopbouw moeten doen op basis van een pensioenleeftijd van 66 (en vanaf 2015 zelfs 67) in plaats van 65 jaar. Dat betekent een aangepaste pensioenbrief, maar ook een analyse van de lopende risicoverzekeringen bij overlijden en bij arbeidsongeschiktheid. Uiteraard gaat de AOW van een DGA na 2020 pas in vanaf 66 jaar, en vanaf 2025 gaat dit naar 67 jaar. De AOW mag wel vanaf 65 jaar ingaan, maar dan wordt er per jaar 6,5% gekort.

Overgangsregimes
Inmiddels zijn er vele overgangsregimes geweest de afgelopen jaren. Zeker de ‘oudere’ DGA’s hebben nog pensioen opgebouwd over de auto van de zaak, opgebouwde rechten op 60 jaar staan en die weer uitgesteld, etc. Het is goed om dit – en ook andere pensioenvoorzieningen van de DGA zoals lijfrente, stamrechten etc., eens goed in beeld te brengen. De aanpassingen aan het PensioenAkkoord zijn daarvoor de juiste aanleiding. Zeker DGA’s die toch al besloten hebben om na 60 jaar door te gaan, moeten oppassen dat ze niet teveel pensioen opbouwen. Niet alleen vanuit fiscaal oogpunt, maar het moet ook allemaal wel betaald kunnen worden!

Vitaliteitsregeling
De huidige spaarloonregeling en levensloopregeling worden afgeschaft en vervangen door een nieuwe vitaliteitsregeling. Deze staat ook open voor de DGA. Niet in zijn rol als DGA, maar gewoon als ‘werknemer’ met inkomsten uit arbeid. Ook de ZZP-er kan aan deze regeling meedoen. Maximaal € 5.000 per jaar mag onbelast gespaard worden, met een totaal maximum van € 20.000. Dit geld mag onbeperkt en zonder doel weer worden opgenomen, en is dan uiteraard wél belast. Vanaf 62 mag niet meer dan € 10.000 per jaar worden opgenomen. Dit moet het in deeltijd doorwerken stimuleren. Indien er een opgebouwd levensloopsaldo van € 3.000 is op 31 december 2011 dan mag de levensloopregeling – vooralsnog onbeperkt – worden voortgezet.

Streamer: Een goede pensioenanalyse en inkomensplanning voor de DGA is belangrijker dan de gevolgen van het PensioenAkkoord.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015