Artikel Tips & Advies: Pensioenkosten

Ook bij pensioenopbouw is het onvermijdelijk om kosten te maken. Maar juist in deze economisch minder goede periode is het goed om daar eens extra kritisch naar te kijken. Op 4 punten kunt u wellicht voordeel halen.

Allereerst zijn er de afgelopen jaren in veel gevallen te hoge kosten doorbelast als het gaat om pensioenpolissen, en zeker die op beleggingsbasis. Het Verbond van Verzekeraars biedt daarvoor nu compensatie aan. Als er meer kosten zijn gemaakt dan 9,5% van de jaarpremie én 1,5% van de beleggingswaarde, dan wordt u daarvoor gecompenseerd. Zeker als het gaat om zogenaamde semi-collectieve regelingen, dat is eigenlijk een verzameling van individuele polissen, dan kan zelfs deze kostenloading te hoog zijn. Het is ook maar een (eerste) aanbod, u bepaalt zelf of u het accepteert.

Ook zitten er vaak te veel kosten in de beleggingsfondsen, of u nu bij een verzekeraar belegt, zie hiervoor, of bij een bank. Laat u eens doorrekenen hoeveel netto rendement u krijgt als u een garantieverzekering/belegging hebt. En vraag naar de kosten bij een niet gegarandeerde belegging. Het gaat dan altijd om de TER: Total Expense Ratio. Dus alle kosten, inclusief die van het ‘achterliggende’ beleggingsfonds.

Vervolgens kan het ook zo zijn dat uw (verzekerings)adviseur wel heel veel provisie heeft ontvangen. Vraagt u gerust naar zijn verdiensten de afgelopen jaren en onderhandel daarover. Voor het verleden alsnog en zeker voor de toekomstige werkzaamheden. Weeg een beloning middels provisie versus een fee (uren x tarief) goed af. Het voordeel van een beloning middels een fee is dat u pas voor advieskosten betaalt indien u daadwerkelijk advies inwint. Bij provisie – uitgedrukt in een percentage van het premievolume per jaar – betaalt u eigenlijk doorlopend voor advies. Zeker bij hoge premievolumes kan een beloning middels provisie te hoog zijn: de (doorlopende) advieskosten staan niet (geheel) in verhouding tot de mate waarin u daadwerkelijk advies krijgt.

Tot slot kunnen er ‘verborgen’ kosten zijn in uw pensioenregeling. Bijvoorbeeld u betaalt voor een nabestaandenpensioen. Dat zijn natuurlijk geen echte kosten, immers u hebt dan ook een dekking bij overlijden. Wel kan het zo zijn dat u dezelfde dekking tegen een lagere premie kunt verzekeren. Of u kunt toe met een lagere dekking omdat uw partner bijvoorbeeld weer (meer) werkt, of omdat u inmiddels voldoende overige vermogen heeft. De statistische kans dat u voor uw pensioendatum komt te overlijden is erg klein, dus wellicht is een dekking sowieso overbodig. Hetzelfde geldt voor de dekking bij arbeidsongeschiktheid. Hebt u die hoge uitkering echt nodig en moet de pensioenopbouw echt doorgaan als u arbeidsongeschikt wordt. Ook kan een lager klassensysteem hierbij, of een langere wachttijd veel kosten besparen.

Streamer: Door kosten te besparen wordt uw pensioeninvestering hoger, en daar gaat het tenslotte om. Kijk ook goed naar de gevolgen bij overlijden/arbeidsongeschiktheid op uw hypotheekbetalingen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015