Artikel Tips & Advies: Pensioenleeftijd na het Lenteakkoord

Pensioenleeftijd
De nieuwe coalitiepartners hebben besloten dat de pensioenleeftijd voor wat betreft de AOW sneller omhoog moet. Vanaf 2013 tot 2019 wordt de pensioenleeftijd verhoogd naar 66 jaar , daarna gaat het in 4 jaar naar 67. Daarna wordt de pensioenleeftijd verder verhoogd als we ouder worden - en dat worden we!

Opbouwpercentage
Ook gaat het jaarlijkse opbouwpercentage naar beneden, en wel naar 1,9% in plaats van 2% zoals dat nu geldt. Omdat de ‘norm’ 70% is, maar we 2 jaar langer doorwerken, kan het opbouwpercentage naar rato naar beneden. Van belang is om te weten dat dit alleen geldt voor toekomstig pensioenopbouw. Opgebouwd pensioen blijft zoals het is. Wel zullen die als gevolg van de lage dekkingsgraden door pensioenfondsen getroffen kunnen worden door verlaging! Ook ligt nog altijd het ‘gevaar’ op de loer dat opgebouwde pensioenrechten worden ingevaren in het nieuwe systeem, waardoor ze bij een toekomstige verhoging van de pensioenleeftijd wél mee omhoog gaan zonder dat dit extra pensioen oplevert.

Doorwerkbonus
Alle doorwerkbonussen verdwijnen, zowel voor werknemers (vanaf 61) als voor werkgevers (om oudere werknemers in dienst te nemen). Wel worden voor 65-plussers loondoorbetalingen bij ziekte beperkt tot 6 weken (in plaats van 2 jaar). De reden is niet dat het geen goede maatregelen an sich zijn, maar ze zijn eenvoudigweg te duur.
Ook de beoogde extra verhoging van de AOW van 0,6% is gesneuveld. Dit is niet onterecht, want kwam ook ten goede aan werknemers die én nog op 65 jaar AOW ontvingen én dus ook een extra verhoging kregen.

Conclusie
Niet alleen de pensioenleeftijd gaat omhoog, maar ook het jaarlijkse opbouwpercentage gaat naar beneden. Als de pensioenleeftijd verder gaat stijgen zal ook het opbouwpercentage verder naar beneden gaan. Bereidt u zich dus voor op een pensioenleeftijd van 70 jaar in 2040, en een opbouwpercentage van 1,5%! Al met al is/wordt het behoorlijk opgeschoond, hetgeen vanuit minder regelgeving toe te juichen is.

Streamer: Het blijft ‘rommelen’ in pensioenland. Of dit de definitieve versie is, is de vraag. Een nieuw Kabinet kan het zo maar weer overrulen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015