Artikel Tips & Advies: Pensioenuitkeringen zorgen voor onaangename verrassingen.

Er zijn de afgelopen maanden een aantal rechterlijke uitspraken gedaan die voor de betrokken werkgevers onaangename verrassingen opleverden.

Een drietal voorbeelden. In een geval had de werkgever een ontheffing van het verplicht gestelde pensioenfonds in zijn branche. De regeling werd uitgevoerd door een verzekeraar. Dat betekent wel dat iedere wijziging van het pensioenfonds gevolgd moet worden. Als het pensioenfonds indexeert dan moet de werkgever zorgen voor voldoende middelen. Deze komen dan ook voor de volle 100% voor rekening van hem. Ieder jaar moet hij aanvullen. Vroeger leverde de winstdeling vaak (veel) meer op dan nu, zodat het vanuit het winstdepot betaald kon worden. Nu de winstdelingen tegenvallen en er steeds meer werknemers echt met pensioen gaan, zal er gewoon bijgepast moeten worden.

Vervolgens was het onduidelijk wat exact de hoogte van de pensioenpremie was als gevolg van onduidelijkheid of een ‘roostertoeslag’ tot het pensioengevend salaris behoorde. Los nog van de juiste uitleg van het pensioenreglement oordeelde de rechter dát deze roostertoeslag pensioengevend was. Een geluk was dat het maximaal een maandsalaris kon bedragen. Toch betekent dat een 8% hogere pensioenpremie dan verwacht voor deze werkgever. Afgezien nog van de extra betalingen voor het verleden.

Tot slot wordt er steeds meer gecommuniceerd, terecht uiteraard. Onder alle pensioenopgaven en ook in het pensioenregister (www.mijnpensioenoverzicht.nl) staan dan uiteraard prachtige juridische disclaimers: aan deze opgave kunnen geen rechten worden ontleend. Toch oordeelde de rechter in deze zaak dat nu het voor de werknemer niet duidelijk was dat de opgave een te hoog pensioen aangaf, de werkgever/uitvoerder hiervoor verantwoordelijk zijn.
Hoe langer een foute opgave wordt verstrekt en hoe minder afwijkend deze is van het juiste bedrag, des te eerder de werkgever/uitvoerder hiervoor verantwoordelijk zijn.

Conclusie. We gaan voor het eerst naar een grootschalige uitkeringsfase. Babyboomers (1,5 miljoen tot 2020) gaan echt pensioen uitgekeerd krijgen. Dan pas blijkt hoeveel en of het klopt. Bij twijfel is de Pensioenwet leading, deze ‘kiest’ altijd de kant van de werknemer. Niet de juridische toezegging maar datgene dat de werknemer mocht en kon begrijpen is dan bepalend.

Streamer: Zorg dat u exact weet hoe uw pensioenregeling in elkaar steekt en dat deze ook consciëntieus wordt uitgevoerd. Als u dat doet en het gaat toch fout, kunt u in ieder geval de uitvoerder aansprakelijk stellen. Zo niet dan kost het u geld!

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015