Artikel Tips & Advies: Pensioenwijzigingen en communicatie

Al eerder schreef ik over het feit dat nu pensioen in de uitkeringsfase komt en er voor het eerst op grote schaal pensioen uitgekeerd moet worden, de juiste uitleg en toepassing van pensioenovereenkomsten pas echt belangrijk wordt. Graag pik er weer een paar rechterlijke uitspraken voor u uit. Soms zit het voor de werkgever tegen en soms zit het mee.

Een statutair directeur wordt ontslagen en stelt een beëindigingsovereenkomst op met zijn werkgever onder de afspraak van finale kwijting over en weer. Daarna stelt de werknemer dat hij geen middelloonregeling had maar een eindloonregeling. Er was wel met hem gesproken over een andere pensioenregeling, maar hij had er nooit uitdrukkelijk mee ingestemd. De werkgever moest dus alsnog pensioen affinancieren. Een beding waarin daar van wordt afgezien is nietig. LJN BP 5301.

Een werknemer meende dat hij overeengekomen was dat hij een gelijkwaardig arbeidsongeschiktheidspensioen had bedongen als bij zijn oude werkgever. De werkgever mocht er niet op vertrouwen dat nu de adviseur van de werknemer geen opmerking had gemaakt over de indexatie van dit pensioen, de werknemer hiermee akkoord ging. De werknemer werd arbeidsongeschikt, de werkgever moest alsnog de indexatie verzekeren. LJN BP 7914.

In een volgende zaak stemde de werknemer in met de wijziging van de pensioenregeling. De werkgever had dit gepaard laten gaan met goede informatiebijeenkomsten en aangegeven dat de kosten van het premievrij maken van de oude regeling opwogen tegen de voordelen én de zekerheid van de nieuwe regeling. De extra kosten die zijn oude verzekeraar in mindering bracht op zijn pensioenpolis en het gemiste rendement kreeg de werknemer dus niet vergoed. LJN BP 9727

Tot slot wilde een werkgever de pensioenregeling wijziging van een voor de werknemer premievrije eindloonregeling in een middelloonregeling met een eigen bijdrage. 15 werknemers maakten bezwaar. De werkgever had de Ondernemingsraad laten adviseren – deze hadden zich laten bijstaan door experts, door de werkgever betaald -, gaf aan dat een eindloonregeling niet langer betaalbaar was op termijn en dat een middelloonregeling de maatschappelijke tendens volgde. De rechter volgde de werkgever. Wel moet de werkgever het financiële belang nog aantonen. Als dat niet lukt, dan wordt het wellicht alsnog teruggedraaid. Goede onderbouwing is dus een must. LJN BQ 1305.

Streamer: Communiceer wijzigingen zorgvuldig en besteed aandacht aan de wijzigingen op een juiste en begrijpelijke manier. Dat kost tijd en geld, maar voorkomt veel pensioenellende voor werkgever en werknemer.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015