Artikel Tips & Advies: Rommelen met ?pensioengeld? mag niet!

Als een BV te weinig pensioengeld heeft, is het reguliere gevolg dat de ‘pot’ een keer leeg is. Dat is fiscaal geen probleem. Wel wordt het een probleem als blijkt dat door toedoen van de DGA/gerechtigde er te weinig geld is. Dat kan omdat er teveel dividend is uitgekeerd, er een te hoge rekening-courant is, maar wellicht zelfs ook al, als er te risicovol belegd is met het pensioengeld. Niet de fiscale balansvoorziening, maar de commerciële waarde van de ‘pensioen’rechten zijn daarbij bepalend.

Volgens Hof Den Bosch (LJN BV 0867) mag er ook niet ‘gerommeld’ worden ‘tussen’ diverse overeenkomsten. In een BV waarin een pensioenrecht, een (stakings) lijfrente én een zogenaamde saldo-lijfrente zat, wilde de ‘gerechtigde’ een deel van de saldo-lijfrente afkopen.

De reden was natuurlijk dat de afkoop van de saldo-lijfrente tot het ‘saldo’ (de betaalde premie of koopsom) onbelast terugbetaald mag worden. Maar omdat er voor alle verplichtingen te weinig geld was, was het gevolg van de – op zich fiscaal reguliere – afkoop, dat ook de kans dat de – wel belastbare – pensioen- en (stakings)lijfrenterechten niet volledig betaald kunnen worden op termijn aanzienlijk groter werd.

De DGA had zich dit moeten realiseren en had dan wellicht maar een deel van de saldo-lijfrente afgekocht of was gaan overleggen met de belastingdienst. Het gevolg nu is dat alle aanspraken progressief belast zijn en er was revisierente verschuldigd. Samen kan dat oplopen tot 72% van de – commerciële – waarde van de aanspraken.

Het wijzigen van ‘pensioen’rechten is geen probleem. Alles wat gebeurt binnen de wettelijke mogelijkheden is gewoon toegestaan. Ook als er te weinig geld is. De fiscus gaat pas ingrijpen als haar ‘opbrengsten’ in gevaar komen.

Streamer: Te weinig pensioengeld is niet erg. Maar als dat komt door uw eigen handelen (dividenduitkeringen, terugbetaling aandelenkapitaal, rekeningcouranten) dan zal de fiscus erg kritisch zijn. De commerciële waarde van uw pensioen (die is vaak zo’n 50% hoger dan de fiscale balansvoorziening) is daarbij bepalend. Dit is een herhaling van een eerdere steamer. Het spreekwoord: een gewaarschuwd mens telt voor twee, is nog altijd geldig. Zeker als er dus zoals nu twee keer gewaarschuwd is!

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015