Artikel Tips & Advies: U & Uw BV: Pensioenshoppen en -knippen.

De partner mag weer gaan shoppen met pensioenkapitaal en pensioen in beleggingen aanhouden mag ook.
Shoppen door de partner

Met de invoering van de Pensioenwet was per ongeluk de shopmogelijkheid met pensioengeld voor nabestaanden vervallen. Met terugwerkende kracht tot 1 april is dit hersteld. Als een werknemer/DGA komt te overlijden komt er vaak een kapitaal vrij voor de partner. Dit kan een vast bedrag zijn of de tegenwaarde van de beleggingen die op dat moment aanwezig zijn.
Vanaf nu mag de partner met dit kapitaal gaan shoppen bij de verzekeraar die de hoogste uitkering geeft. Het blijkt in de praktijk dat dit lonend is. De ene verzekeraar geeft nu eenmaal een hogere uitkering dan de andere. Ook mag het kapitaal – als dat speelt – in de eigen BV worden aangewend voor een pensioenuitkering voor de nabestaanden. Dan moet wel de pensioentoezegging aan de werknemer/DGA gevolgd worden voor de berekening van de hoogte van de uitkering. Hierbij moet bijvoorbeeld ook de indexatie – dus de jaarlijkse inflatiecorrectie – worden doorgevoerd. Als het gaat om DGA-pensioengeld kan zelfs het kapitaal worden teruggehaald van de verzekeringsmaatschappij naar een eigen BV, mits in 2007 niet is geopteerd voor toepassing van de Pensioenwet. De BV waarin het wordt ondergebracht moet wel in Nederland zijn gevestigd en moet de pensioenschuld tot het binnenlandsvermogen rekenen voor de heffing van de vennootschapsbelasting. Verder zijn er geen beperkingen. Het maakt dus ook niet uit wie aandeelhouder is van de BV.

Kortom, na pensioengeld voor nabestaanden kunt u meerdere kanten op. Shopt u dus goed?

Beleggingsknip
Vanaf nu mag een pensioenuitkering ‘geknipt’ worden aangekocht. Dat betekent het volgende. Stel u hebt uw pensioengeld op pensioendatum in aandelen zitten, die net op dat moment even een dipje kennen. Daarnaast is ook de marktrente niet zo hoog. U mag dan, als de pensioendatum voor 2014 ligt de aankoop van uw pensioen knippen. U koopt eerst een uitkering van 5 jaar aan. De rest van het pensioengeld blijft u beleggen (in aandelen of vastrentend) gedurende 5 jaar. Dan koopt u een uitkering aan voor de rest van uw pensioenleven. Uiteraard doet u dat als u verwacht dat de beleggingen zullen aantrekken en dat de markrente zal stijgen. Dit blijft dus een risico. Gezien de huidige economische crisis heeft de wetgever dit toegestaan. Vooralsnog voor een periode van 5 jaar. Of het daarna verlengd wordt, staat te bezien. In de Pensioenwet staat formeel dat op de pensioendatum het pensioen aangekocht moet worden. Uiteraard kunt u op beide aankoopmomenten weer shoppen met het pensioengeld bij de hoogste aanbieder.
Zo ziet u, ook in de uitkeringsfase kunt u creatief uw pensioengeld aanwenden.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015