Artikel Tips & Advies: U & Uw BV: Uw eigen pensioenverzekeraar

Regisseer zelf uw pensioen in een eigen pensioen BV

Zoals de vorige keer aan de orde is geweest, hebt u als DGA een bijzonder positie ten opzichte van een gewone werknemer. U kunt uw pensioen in uw eigen BV opbouwen of verzekeren bij een verzekeraar. Het is echter ook mogelijk uw pensioen te verzekeren bij uw eigen pensioen BV.

Pensioen BV
Indien u de regie van uw eigen pensioenregeling volledig in eigen hand wil houden, is het mogelijk uw pensioen te verzekeren bij een eigen daartoe opgerichte pensioen BV. Net als bij een professionele verzekeraar dient u dan wel jaarlijks premies te betalen aan de pensioen BV. De liquiditeitsverruiming die plaatsvindt bij pensioen opbouwen in eigen beheer (premie fiscaal aftrekbaar, zonder dat daar een echte betaling tegenover staat) vindt echter niet plaats. Immers de BV waarin uw dienstverband is ondergebracht, zal jaarlijks aan de pensioen BV een premie moeten betalen voor de pensioenopbouw in dat jaar.

Voordeel ten opzichte van eigen beheer
Een groot voordeel van een aparte pensioen BV waarin uw pensioenregeling is ondergebracht is zekerheid. Uw pensioengeld wordt beheerd door een BV die (veelal buiten concernverband) los staat van de BV waarin uw bedrijfsvoering is ondergebracht. Gaat het bedrijf failliet dan kan de curator in beginsel niet aankloppen bij de pensioen BV. Uw pensioengeld is bij faillissement dus beter beschermd dan in geval van eigen beheer. U kunt dit geval het beste vergelijken met de situatie dat uw pensioen is verzekerd bij een verzekeraar; ook daar kan de curator bij faillissement niet zomaar uw pensioenvermogen uitwinnen.

Nadeel ten opzichte van eigen beheer
Uiteraard kleven er aan een pensioen BV ook nadelen. Deze nadelen zitten met name in de kosten van de uitvoering. Bij eigen beheer zijn de administratieve kosten relatief laag; uw accountant kan veelal volstaan met één berekening voor de vaststelling van de pensioenvoorziening zoals die op de balans komt te staan. De kosten voor een pensioen BV zijn natuurlijk wat hoger: er zal een extra jaarrekening moeten worden gemaakt, een pensioenfinancieringsovereenkomst, een jaarlijks berekeningen van de door de werkgever te betalen pensioenpremie en een berekening voor de pensioenvoorziening op de balans van de pensioen BV. Echter kosten zult u zeker ook hebben (en misschien nog wel meer) indien u besluit u pensioen te verzekeren bij een verzekeraar.

Regisseer uw pensioenvermogen
Een pensioen BV is zoals uit het voorgaande mogen blijken nog het beste te vergelijken met een echte pensioenverzekeraar. Echter ingeval van een eigen pensioen BV houdt u de regie van uw pensioenvermogen samen met uw accountant (en wellicht een pensioenadviseur) in eigen handen. De premies die de pensioen BV jaarlijks ontvangt van de werkgever BV kunt u zelf gaan beleggen of sparen, investeren in onroerendgoed of zelfs terug lenen (uiteraard tegen zakelijke condities) aan de werkgever BV. Dit is niet mogelijk bij verzekeren bij een verzekeraar; in dat geval neemt de verzekeraar de regie van uw pensioenvermogen over.
Ook de risico’s van arbeidsongeschiktheid en overlijden kan de pensioen BV op zijn beurt weer verzekeren bij een professionele verzekeraar. Mocht u bijvoorbeeld onverhoopt vroegtijdig overlijden, dan keert de verzekeraar aan de Pensioen BV een kapitaal ineens uit waarmee de pensioen BV het weduwepensioen kan betalen aan overblijvende partner. Bij optredende arbeidsongeschiktheid keert de verzekeraar een dusdanig bedrag uit waarmee de pensioen BV het arbeidsongeschiktheidspensioen alsmede de opbouw van het ouderdomspensioen tot de pensioendatum kan financieren.

Tot slot is het zelf mogelijk om via een pensioen BV uw erfgenamen (kinderen) een besparing van successierecht te geven. Voorwaarde is dan wel dat de kinderen de aandelen van de pensioen BV hebben. Bij overlijden van u en uw partner erven zij niet de aandelen (die hebben zij immers al!); ze hoeven alleen maar successierecht te betalen over de waardevermeerdering van de aandelen tengevolge van het wegvallen van de pensioenverplichting.

Streamer: De keus voor een pensioen BV is afhankelijk van uw wensen en profiel. Laat u goed adviseren wat het beste bij u past, eigen beheer, verzekeren (of een combinatie) dan wel een eigen pensioen BV .

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015