Artikel Tips & Advies: Waardeoverdracht: pas op!

Waardeoverdracht als gevolg van nieuwe of vertrekkende werknemers blijft de gemoederen bezighouden. Vanaf 2011 wordt het weer anders. Hoe zit het ook al weer.

Als een werknemer naar een nieuwe werkgever gaat, heeft hij recht op waardeoverdracht. Hij mag zijn opgebouwde pensioen meenemen. Op zich logisch. De wettelijke rente om dat te berekenen is echter altijd meer dan 4% geweest. Het gevolg daarvan is dat een werknemer die bijvoorbeeld € 10.000 pensioen heeft opgebouwd een spaarpot meekrijgt van stel € 50.000. Bij de nieuwe werkgever moet hij weer € 10.000 pensioen inkopen. Als de contractsrente dan lager is dan 4%, bij verzekeraars is deze vaak 3%, dan moet er € 60.000 worden betaald. Dit tekort, en daar zit de problematiek, moet door de nieuwe werkgever worden betaald!

Vanaf 2011 is het probleem echter net andersom. De wettelijke rente is dan 2,984%. Dat betekent in dezelfde casus dat de werknemer € 60.000 meekrijgt. Als er dan sprake is van een verzekeringscontract op basis van 4%, dan is er maar € 50.000 gespaard. En moet de oude werkgever € 10.000 extra op tafel leggen en heeft de nieuwe werkgever ‘geluk’. Hoewel hier formeel juridisch het laatste woord nog niet over gezegd is goed om het risico te kennen.
Met andere woorden, afhankelijk van de jaarlijkse wettelijke rente in combinatie met het soort contract kan het zo zijn dat de oude of de nieuwe werkgever (of alle twee) moeten bijbetalen.
Wel is het zo dat dit in alle gevallen van te voren doorgerekend kan worden

Bij een nieuwe werknemer is het goed om daar rekening mee te houden. Of een werknemer echter vertrekt en dan een beroep doet op zijn recht op waardeoverdracht, en ook wanneer dat geëffectueerd wordt en de werkgever dus de rekening krijgt, is de vraag.

U kunt zich uiteraard onafhankelijk maken van deze problematiek. U moet dan een zogenaamde beschikbare premieregeling toezeggen. Daarbij geeft u de werknemer ieder jaar een bedrag ter beschikking om zijn pensioen mee te financieren. Hoe hoog dat bedrag is komt u in overleg overeen. Op basis van een beschikbare premieregeling kan een werknemer, mits de premie maar hoog genoeg is namelijk, ook een goed pensioen opbouwen.

Druk uitoefenen op een werknemer om géén recht op waardeoverdracht toe te passen is juridisch gezien glad ijs!

Tot slot. Als bij de waardeoverdracht een pensioenfonds is betrokken dat een dekkingsgraad heeft onder de 100%, dan mag het fonds niet meewerken. Het recht op waardeoverdracht wordt dan opgeschort. Het herleeft als het fonds weer boven de 100% zit. Houdt u dat moment dus goed in de gaten. Immers, dan zal de rekening (pas) komen!

Streamer: Dé oplossing om niet bij te hoeven betalen bij waardeoverdrachten is een beschikbare premieregeling. Nu dat toch de toekomst wordt, het (snelle) overwegen waard!

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015