Artikel Tips & Advies: Waardering van uw pensioen

De waardering van uw pensioen is van groot belang. Niet alleen moet u uw pensioen juist waarderen voor het ‘beste’ fiscale resultaat. Ook moet u uw pensioen waarderen afhankelijk van de pensioentoezegging.

Vroeger was het waarderen van pensioen in uw eigen BV (of Holding/PensioenBV of Stichting) niet zo moeilijk. Het mocht lineair, en we ‘deden’ alles op 4% rekenrente. Die tijd is voorbij. In een aanschrijving van 3 juli 2008 had de wetgever maar liefst 11 pagina’s nodig om het toe te lichten. En zelfs dan is het nog niet altijd makkelijk.
Een aantal uitgangspunten. Nominale pensioenen moeten tegen de actuele markrente gewaardeerd worden. Dus als u vandaag pensioen toezegt moet u waarderen tegen de huidige marktrente, van stel 4,5%. Dat scheelt bij een opgebouwd pensioen van zo’n € 30.000 toch al snel € 30.000 reserve. Al met al zo’n 7,5 mille meer of minder vennootschapsbelasting.

Ook de keus tussen de diverse actuariële methodes geeft extra verschillen. Deze wegen echter vaak niet op tegen de kosten van de (ingewikkelde) berekeningen.

Als u echter een waarde-/welvaartsvast pensioen toezegt mag u wel met 4% rekenen. Het enige nadeel daarvan is dan wel dat u bij het uitkeren later, maar ook bij (tussentijdse) overdracht naar een andere (eigen BV) of bij echtscheiding moet ‘betalen’ voor deze indexatie. De wetgever heeft in de aanschrijving van 3 juli 2008 bepaald dat u deze indexatie op 2% mag zetten.

Als u echter niet aan een professionele verzekeraar betaalt, mag u de lasten van deze 2% indexatie niet nemen, maar moet u die activeren op uw balans. U moet echter wel – qua cash flow dus – betalen.

Vervolgens kunt u ook een vast indexatie toezeggen , maximaal 3% per jaar. Het nadeel hiervan is weer dat u hiermee geen rekening mag houden bij de waardering. U mag namelijk in uw eigen BV geen rekening houden met ‘toekomstige lasten’ (indexatie zijn immers kosten in de uitkeringsfase). Alleen als u uw pensioen onderbrengt bij een professionele verzekeraar mag u de kosten ten laste van uw winst brengen.

Het mag logisch zijn dat u alles omtrent de financiering van uw pensioen goed moet vastleggen in een financieringsovereenkomst.

Zoals altijd gelden er altijd overgangsregimes voor bestaande toezeggingen. Als u een pensioentoezegging hebt van voor 2001 mag u deze blijven waarderen tegen 4%!

Streamer: Waardering is het gevolg van de pensioentoezegging, niet andersom. Bij overdracht en echtscheiding is de toezegging derhalve leading, niet de balanspost.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015