Artikel Tips& Advies: Wie is verantwoordelijk voor het aanmelden van werknemers?

Inleiding
De hoofdregel blijft dat de werkgever (eind)verantwoordelijk is voor het aanmelden van nieuwe werknemers. De Hoge Raad heeft echter onlangs geoordeeld en ook DNB heeft gesteld, dat niet alleen de werkgever maar ook de uitvoerder – pensioenfonds of verzekeraar - medeverantwoordelijk is. Uiteindelijk is het de werknemer die beschermd moet worden, dat is tenslotte de primaire doelstelling van de Pensioenwet.

Aanmelden
De werkgever is natuurlijk degene die door moet geven als er nieuwe werknemers komen en/of werknemers weggaan. En ook als er een partner komt, kinderen, salarisveranderingen etc. Dat laat echter onverlet dat de uitvoerder een eigen verantwoordelijkheid heeft en regelmatig zal moeten onderzoeken of alle werknemers aangemeld zijn. Mocht achteraf blijken dat een werknemer niet is aangemeld, dan kan hij toch met succes een beroep doen op de geldende pensioenregeling. Bij verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen ligt dat nog nadrukkelijker bij het pensioenfonds dan bij ondernemingspensioenfondsen of rechtstreeks verzekerde regelingen.

Afstandsverklaring
Bij sommige pensioenregelingen kan een werknemer besluiten om niet mee te doen. Er moet dan altijd een getekende afstandsverklaring zijn. Het is ook van belang die regelmatig opnieuw te bekrachtigen, immers in de loop der tijd kan de werknemer – vanuit een andere privé-situatie – andere keuzes willen maken. Om deze discussie te voorkomen kan het heel verstandig zijn als werkgever om te verplichten dat alle werknemers mee moeten doen met de pensioenregeling. Ook als ze zelf een eigen bijdrage moeten betalen.

Verhaal achterstallige premies
Los van de vraag wie verantwoordelijk is voor de aanmelding (en ook afmelding) van werknemers, moet er uiteraard pensioenpremie betaald worden. Zeker als de aansprakelijkheid bij de werkgever ligt zal de uitvoerder – pensioenfonds of verzekeraar – achterstallige premies willen verhalen. Natuurlijk kan er sprake zijn van verjaring, maar ook al kunt u daar als werkgever in een juridische procedure een beroep op doen, het is toch vervelend om daarover te moeten procederen. Gezien de kosten, de energie en het risico dat u ook kunt verliezen.

Streamer: Ieder jaar controleren of alle werknemers wel zijn aangemeld is raadzaam. Zeker bij veel personeelsverloop moet u daar extra alert op zijn.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015