Artikel Tips & Advies: Zelf doen of verzekeren?

Pensioen in uw eigen BV opbouwen heeft voor- maar ook nadelen.

Als Directeur-grootaandeelhouder van uw eigen BV hebt u meer mogelijkheden dan een gewone werknemer om pensioen op te bouwen. U kunt dat namelijk of bij een verzekeraar doen, in uw eigen BV (of ook in een aparte Pensioen BV, daarover de volgende keer).

Eigen beheer
Het voordeel van pensioenopbouw in uw eigen BV is natuurlijk behoud van liquiditeiten. De pensioenpremie is wel fiscaal aftrekbaar maar u hoeft het geld dus niet buiten uw bedrijf te brengen. Hoe u dit (pensioen)geld dan belegt, dat mag u zelf weten. U kunt het geld gebruiken voor investeringen in uw eigen bedrijf of apart zetten op een ‘eigen’ pensioenspaarrekening. De vraag is dan natuurlijk of en zo ja hoe u het goed en veilig belegd. Vaak laat een DGA dat dan toch doen door of bij een bank. Dat is dan eigenlijk hetzelfde als het pensioen verzekeren, immers u laat de “regie” van uw pensioengeld over aan een ander.

Verzekeren
Als u uw pensioen verzekerd is dat allereerst makkelijk. U sluit een pensioenverzekering af, maakt keuzes omtrent de hoogte van het beoogde pensioen en betaalt maandelijks de premie. De “regie”van uw pensioengeld is dan geheel in handen van de verzekeraar.

De keus tussen eigen beheer en verzekeren is dus eigenlijk de afweging tussen gemak en liquiditeiten enerzijds en het al dan niet hebben van de “regie” van uw pensioengeld anderzijds. Als u een BV hebt met veel kapitaalbehoefte is het een goede keus om het pensioengeld te gebruiken hiervoor. Dat u hiermee risico loopt klopt, maar daarvoor bent u toch ondernemer?
Als u het daarentegen leuk vindt om uw pensioengeld zelf te beleggen dan is eigen beheer natuurlijk ook aan te bevelen.

De keus omtrent een nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen is een andere. Als u ‘jong’ bent, hebt u natuurlijk nog weinig (pensioen)vermogen in uw BV en is het verstandig om deze risico’s te verzekeren. Naarmate u ouder wordt en er meer (pensioen)vermogen aanwezig is kan het zelfs een overweging zijn om deze risicoverzekeringen gewoon op te zeggen! Risico’s die u zelf kunt dragen, hoeven immers niet verzekerd te worden.
Let u ook goed op de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Het gaat er niet alleen om dat u in financieel opzicht kunt leven bij arbeidsongeschiktheid tot uw pensioendatum maar ook daarna.

Ook van belang is dat u een verzekerd pensioen altijd weer ‘terug’ kunt halen naar uw eigen BV. Dat mag zowel met polissen van voor de invoering van de Pensioenwet (2007) als daarna. Het is dus niet zo dat eenmaal gekozen voor verzekeren definitief is. Let u wel –voordat u het contract aangaat – goed op de kosten van het terughalen.

Tot slot is de formele positie van de DGA van belang. Sinds 2007 valt een DGA niet meer onder de Pensioenwet. Dat betekent dat ingeval van faillissement de kans groot is dat de curator gaat kijken of hij ‘iets’ met het pensioengeld kan doen. Hoezeer ook een verzekerd pensioen geen 100% garantie geeft, zit het bij een verzekeraar altijd veiliger dan in uw eigen BV. Immers, als deze failliet gaat, gaat uw pensioengeld mee. Maar ja, dat is ook ondernemen!

Streamer: Vaak ligt de waarheid in het midden. Een deel van het pensioen verzekeren en een deel in eigen beheer. U kunt dan gelijk het nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen meeverzekeren.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015