Artikel Tips & Advies: ZZP-ers en hun pensioen

Inleiding
Ook ZZP-ers hebben behoefte aan een goede pensioenvoorziening. Alleen hebben ze het lastig omdat ze vaak eenlingen zijn. En omdat ze wél gekeurd mogen worden, in tegenstelling tot gewone werknemers. Zowel voor een voorziening bij overlijden als bij arbeidsongeschiktheid. Hun pensioenvoorziening is verder niet goed genoeg beschermd tegen faillissement. Kortom, ZZP-ers verdienen een steuntje in de rug (*).

Hoe zit het nu
Op dit moment kan een ZZP-er geen pensioen opbouwen. Tenzij hij verplicht is om mee te doen met een verplichte regeling zoals schilders. Ook bepaalde (medische) beroepsgroepen moeten en kunnen wel pensioen opbouwen. Dat is raar, de ene groep kan wel pensioen opbouwen, de andere groep niet. Dit is van oudsher zo gegroeid. Maar dat is geen reden om het zo te laten! De grootste groep moet het via het lijfrenteregime doen. Ze mogen dan 17% van het inkomen fiscaal opzij zetten bij een bank of verzekeraar. Wel mogen ze dan gekeurd worden. Daarnaast kunnen ze ook een (fiscale) oudedagsreserve opbouwen in het eigen bedrijf.

Hoe wordt het
Na de aanpassingen zoals die door de Taskforce Inkomenszekerheid ZZP voorgesteld zijn, kan de ZZP-er wél pensioen opbouwen. Mag niet meer gekeurd worden. Maar moet wel minimaal, gemiddeld circa 10% van zijn inkomen/winst, opzij zetten voor zijn pensioen. Buiten zijn bedrijf, bij een aanbieder naar eigen keus. Bank of verzekeraar. Beschermd tegen faillissement, een echt appeltje voor de dorst. Heeft dan geen excuus meer om zich niet te vergewissen van én een (goed) pensioen bij ouderdom én bij arbeidsongeschiktheid. Een voorziening bij overlijden is en blijft een eigen keus. Gezien het aantal tweeverdieners en dus de eigen verantwoordelijkheid hierin.

Conclusie
In de toekomst steeds meer ‘arme’ gepensioneerde ex-ZZP-ers kunnen en willen we ons niet permitteren in Nederland. Dat hoeft ook niet. Door drempels weg te halen en nieuwe mogelijkheden te creëren kan iedereen voor zichzelf zorgen. Moet voor zichzelf zorgen. Ook daarvoor wordt iemand ZZP-er. Omdat het dan kan, moet de ZZP-er het ook doen. Waar en hoeveel is een eigen keus. Maar mede afhankelijk van zijn inkomen/winst een minimale voorziening, boven de AOW is een noodzaak. En maakt op termijn iedereen blij!

Streamer: Als ZZP-ers een betere mogelijkheid krijgen om pensioen op te bouwen, hebben ze ook geen excuus meer om het niet te doen!

(*) Whitepaper: Inkomenszekerheid ZZP-ers maakbaar! Gratis te downloaden via www.akkermans.nl.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015