Artikel Tips en Advies: Pensioen en beleggen

Het blijkt dat het nog niet meevalt om beleggingen goed af te stemmen op het pensioen. En toch moet pensioengeld belegd worden, als dat niet gebeurt moet of een aanzienlijk hogere premie worden betaald, of krijgt u een aanzienlijk lager pensioen. Dat geldt in alle gevallen, of het nu wordt uigevoerd door een verzekeraar, een pensioenfonds of pensioen in eigen beheer bij een DGA. Als wordt uitgegaan van een rendement van 3% in plaats van 5%, moet er bijna 2x zoveel premie betaald worden. Dat afstemmen van de beleggingen op pensioen blijkt lastig. Een aantal voorbeelden, met zowel rationele als emotionele lading. Het pensioenfonds voor de metaal belegt blijkbaar in bossen in Amerika. Misschien een goede investering, maar er is weinig vergelijkingsmateriaal en de vraag is dus wanneer ‘het bos’ te gelde gemaakt kan worden. Ook beleggen in de wapenindustrie wordt door de deelnemers niet altijd op prijs gesteld bleek een tijdje geleden.

Verder loopt er op dit moment een procedure waarbij een klant zijn adviseur (in casu een assurarantieadviseur) aansprakelijk stelt vanwege de constructie, Universal Life, alsmede de risicovolle beleggingskeus. Bij een Universal Life-constructie wordt de hele premie omgezet in beleggingen. Vervolgens worden per jaar beleggingen verkocht om de administratiekosten, maar ook de risicopremies voor bijvoorbeeld het nabestaandenpensioen te voldoen. Als u dan ouder wordt, moet er meer betaald worden voor de risicopremies. Als dan ook nog eens de beleggingen minder waard worden, moeten er steeds meer beleggingen verkocht worden. Dat gaat dan snel ten koste van uw spaarsaldo.
In deze zaak oordeelde de rechter dat de klant zelf had aangezet tot risicovollere beleggingen omdat hij wel een bepaald pensioenresultaat wilde bereiken, maar niet bereid was een hogere premie te betalen. Of een Universal Life-constructie wel past bij pensioen moet nog beoordeeld worden.

De keus om als DGA het pensioen in uw eigen BV te beleggen is natuurlijk ook een afweging tussen risico en rendement. Kritisch beoordelen welk rendement u in uw eigen BV haalt is dan goed. Dát u natuurlijk zoveel mogelijk rendement in uw BV wilt halen is logisch, dat u het volste vertrouwen daarin hebt ook, maar het is wel goed om het echte rendement te meten. Zodoende weet u waar u op pensioendatum staat. De verschillen tussen 3 en 5% rendement heb ik hierboven aangeven. Verder moet u zich ook realiseren, net als het bos in Amerika, dat er op het moment dat u uw bedrijf wilt verkopen en ‘verborgen’ rendementen wilt cashen, er wel een koper moet zijn. Als zoals nu, de economie dan tegenzit, kan het wel eens tegenvallen. Net zo goed als aandelenbeleggingen ‘pas’ renderen op lange termijn, moet ook een lange termijn in acht worden genomen om ze te verkopen. Des te flexibeler u dus met uw pensioendatum om kunt en/of wilt gaat, des te beter. Als het dan allemaal toch niet mee zit, kunt u altijd nog de pensioenknip zetten. Op de pensioendatum kunt u een deel van uw pensioengeld nog 5 jaar laten staan om dan pas een definitieve uitkering aankopen. Als namelijk de beleggingen tegenvallen én de marktrente is ook nog eens laag kan uw pensioen wel eens maar de helft bedragen. Kortom, het is goed om uw pensioenbeleggingen nog eens goed te beoordelen en indien nodig maatregelen te nemen. Als dat niet kan, bent u in ieder geval voorbereid!

Streamer: Het nauwgezet afstemmen van de beleggingen op de eisen van pensioen én uw wensen is essentieel. Iedere 2 à 3 jaar keuzes en resultaten goed analyseren en indien nodig bijstellen is slim.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015