Artikel Tips en Advies: Pensioen, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

Naast de grote vraag of pensioenuitkeringen nu daadwerkelijk verlaagd moeten worden, komt de vraag wie is verantwoordelijk voor het feit dát het misschien moet? Uit de huidige status in pensioenland en uit een aantal uitspraken blijkt dat eigenlijk iedereen in de ‘pensioenketen’ verantwoordelijk gehouden kan worden. En dus ook aansprakelijk gehouden kan worden.
Zo werd in de rechtspraak geconcludeerd dat een werknemer niet had mogen vertrouwen op de pensioenopgave van een verzekeraar. Immers, zo stelde de rechter, deze week zo sterk af van zijn vorige opgaven – in voor de werknemer positieve zin – dat hij wel had moeten ‘aanvoelen’ dat dit niet klopte. Op zich logisch, want alleen voor het ‘lagere’ pensioen was premie betaald. Als de verzekeraar toch had moeten betalen was dit ten koste gegaan van ‘derden’. Immers ook een verzekeraar kan alleen maar uitkeren als ze daarvoor premie heeft gekregen.
In een ander geval was de werkgever ‘vergeten’ om het pensioen van een vertrokken werknemer af te financieren.
Hij was daar overigens ook niet op geattendeerd door zijn adviseur of door de verzekeraar. Toch oordeelde de rechter dat de werkgever daar zelf verantwoordelijk voor was, zeker nu hij niet kon aantonen dat hij zijn adviseur of diens werkgever had gevraagd of alles afgehandeld was betreffende het vertrek van die werknemer. Dat de werkgever zelf vervolgens misschien zijn adviseur of de verzekeraar gaat en kan aanspreken is een andere vraag, daar ging de procedure niet over. Stel dat de werkgever dat doet? Het enige gevolg van de uitspraak is dat hij ‘alsnog’ extra pensioenpremie moest betalen, maar dat had hij anders ook moeten doen. Alleen als hij kan aantonen – en wie stelt moet bewijzen – dat hij als gevolg daarvan schade heeft geleden, dan zal hij voet aan de grond krijgen. Zelfs als dat het geval is dan nog zal een rechter ook daarbij een matiging voor een ‘stuk’ eigen verantwoordelijkheid meenemen.
Hetzelfde geldt nu voor de pensioenfondsen die wellicht pensioenuitkeringen moeten verlagen (afstempelen). Op grond van de Pensioenwet moeten in bepaalde gevallen pensioenuitkeringen worden afgestempeld. Dit stond in de herstelplannen. Nu gebeurt het? Is er dus voldoende aanleiding voor een aansprakelijkheid en/of schadeloosstelling. Dát pensioengerechtigden teleurgesteld zijn, is evident; maar is dat voldoende voor een aansprakelijkheidstelling?
Dat geldt tot slot ook voor een DGA. Als blijkt dat ondanks de ‘papieren’ juiste pensioenverplichting op de balans er toch niet voldoende geld is, is hij teleurgesteld. Maar of zijn adviseur (accountants/belastingadviseur/pensioenadviseur/vermogensbeheerder) daarvoor aansprakelijk gesteld kan worden is de vraag. Aan een DGA zal overigens een hogere mate van eigen verantwoordelijkheid worden toegedicht dan aan een ‘gewone’ werknemer. Ook dat is logisch.

De conclusie moet zijn dat iedereen in de ‘keten’ vooral ook zelf verantwoordelijk is. Pas bij echte fouten van anderen kan die worden verlegd. Dat de rechter steeds minder genegen is daar zo maar in mee te gaan is een trend die zich zal voortzetten.
Daar tegenover staat dat nu we in een fase in pensioenland komen waar steeds meer de uitkeringfase manifest wordt en zaken transparant worden. De kans op een aansprakelijkheidsstelling neemt daardoor toe. Of de honorering daarvan ook toeneemt, valt nog te bezien, maar een gewaarschuwd mens telt voor 2!

Streamer: Niet iemand, maar ‘iedereen’ in de keten is aan te spreken op zijn ‘eigen verantwoordelijkheid’. Teleurstelling is vaak geen argument voor een vergoeding.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015