Artikel Tips&Advies: Afschaffing van eigen beheer en fOR.

Twee commissie inzake het belastingstelsel hebben hun licht laten schijnen over mogelijkheden om tot vereenvoudiging en bezuiniging te komen.

Gezamenlijk concluderen ze onder andere dat eigen beheer voor de DGA, de fiscale Oudedagsreserve (fOR) voor de IB-ondernemer, spaarloon, levensloop moeten sneuvelen. Ook willen ze de AOW-premie afschaffing en dus fiscaliseren. Tot slot mag ook de maximale pensioenopbouw wel afgetopt.

Allereerst de afschaffing van spaarloon en levensloop. Gezien het verbod op samenloop lijkt dit te veel van het goede. Beter kan spaarloon worden afgeschaft en vervolgens nieuw energie gezet op de levensloopregeling. Juist deze regeling is bedoeld om langer aan het arbeidsproces te kunnen deelnemen. Dat de huidige ‘levenlopers’ het geld bijvoorkeur gebruiken voor vroegpensioen is logisch. Indien dat niet gewenst is, moet de mogelijkheid daartoe worden afgeschaft, maar niet de hele regeling.

Het eenmalig vrijgeven van alle spaarloongelden zou een prima ‘aanjager’ voor de economie zijn overigens.

De AOW-premie geleidelijk afschaffing, met 1%-punt per jaar, en vervangen door een hogere arbeidskorting lijkt logisch. Meer mensen aan het werk is immers het devies de komende decennia.

Ook de maximering van pensioenopbouw, men noemt helaas geen bedragen, is niet onlogisch.
Pensioenopbouw moet voorzien in inkomen, een zodanig hoog pensioen dat vermogen kan worden gevormd is niet nodig Een norm van maximaal € 2,- a 300.000 lijkt logisch in dit kader.

Vervolgens het idee om eigen beheer voor de DGA af te schaffen. Naast ‘platte’ extra belastingheffing geeft men als reden dat pensioen in eigen beheer te complex is. In plaats van afschaffen kan beter de regelgeving vereenvoudigd worden. Het afschaffen van het onderscheid tussen eigen beheer en verzekeren en eenvoudige waarderingsregels zouden al wonderen doen.

De gedachte dat het pensioengeld uiterlijk op de pensioendatum bij een professioneel uitvoerder, een verzekeraar, moet worden ondergebracht is geen rare. Immers, het voordeel van eigen beheer is dan geweest, het zeker stellen van het (levenslange) pensioen mag dan de boventoon voeren.

Ook om het ondernemerschap te bevorderen kan eigen beheer blijven. Een DGA is prima in staat om zelf het risico van eigen beheer te handelen. Goede voorlichting blijft natuurlijk op z’n plaats en gewenst.

Dat de fiscale Oudedagsreserve mag worden afgeschaft is niet onlogisch. Deze voorziening wordt uitsluitend gebruikt voor belastinguitstel en kent geen verplichting om de reserve ook daadwerkelijk hetzij te reserveren of te gebruiken voor een oudedagsvoorziening.

De commissies stellen wel ruime overgangsmaatregelen voor, dat lijkt ook wel nodig. Meer ‘exotische’ ideeën zoals het überhaupt afschaffen van de omkeerregel voor pensioen en lijfrente kunnen onbesproken worden. Deze zijn meerdere ‘bruggen’ te ver, en teveel gericht op korte termijn winst.

Het gevolg van ‘al dit denken’ is dat er een brede heroriëntatie nodig is op de positie van de ondernemer. Op voorhand lijkt het niet verstandig dat juist ambtenaren dit doen. Dat daarbij de positie en mogelijkheden van een DGA en een IB-ondernemer (ZZP-er) meer op een lijn komen lijkt evident.

Streamer: De adviezen zijn nogal heftig. Wel zijn ze onvoldoende doordacht. Natuurlijk geven ze veel stof tot nadenken en keuze voor heroverwegingen. Dat is in ieder geval positief.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015