Artikel Tips&Advies: Langer doorwerken en pensioen

Steeds meer DGA’s worden 60 jaar en komen tot de conclusie dat ze nog helemaal niet willen stoppen met werken. Logisch, zeker als er sprake is van ‘mogen’ in plaats van ‘moeten’. Met een gemiddelde levensverwachting van – voor nu 60-jarigen – inmiddels ruim 80 jaar nog tijd genoeg om te ondernemen. Vaak staat echter de ‘pensioenleeftijd’ wel op 60 jaar. Wat zijn dan precies de spelregels als het om het pensioen gaat.

Allereerst is het goed om te weten dat u gerust salaris én pensioen tegelijkertijd kunt genieten, tenzij sprake is van vervroeging van de pensioenleeftijd. Wel betaalt u dan snel, extra veel progressief belasting. Ook betaalt u voor 65 jaar AOW-premies en na 65 jaar niet.

Het salaris achterwege laten kan niet op grond van de gebruikelijk loonregeling. Zolang u werkt moet u een minimaal salaris genieten. Tenzij u kunt aantonen dat u na uw 60-ste een andere functie bekleedt, zal dat op het zelfde niveau worden gesteld als daarvoor.
Wel mag u natuurlijk parttime gaan werken en op grond daarvan slechts een pro-rata salaris genieten. Overigens mag u wel bij parttime werken over uw oude volledige salaris pensioen blijven opbouwen als dat plaatsvindt in een periode van maximaal 10 jaar voorafgaand aan de pensioendatum.

Vervolgens is de vraag of uw het pensioen kunt uitstellen. Ja, dat kan, mits u zich houdt aan de spelregels. Dat betekent door werken in de (reguliere) dienstbetrekking. Vervolgens mag u het pensioen uitstellen tot uiterlijk 70 jaar. Maar op het moment dat het pensioen een hoogte bereikt van 100% van uw salaris, dan moet het ingaan, ook al bent u nog geen 70 jaar. Als u dat niet doet, dan ‘ziet u af’ van pensioen en is de hele pensioenaanspraak progressief belast en moet u ook revisierente (20%) betalen. Alleen als er sprake is van een verzekerd pensioen op basis van beleggingen mag u tot 70 jaar uitstellen. Alles boven de 100% kunt u dan laten afkopen, daar moet u vervolgens belasting over betalen.

Zolang u werkt mag u tot slot pensioen opbouwen. Ook al keert u het pensioen wel uit vanaf uw 60-ste, toch mag u tegelijkertijd ‘weer’ pensioen opbouwen. Maximaal 2% per dienstjaar. Ook kunt u, zeker als u uw pensioen uitstelt van bijvoorbeeld 60 tot 65 jaar, ‘gewoon’ gebruik maken van inkoop dienstjaren. De fiscus zal ongetwijfeld extra kritisch zijn, maar zolang u dienstjaren hebt waarover u geen of in relatie tot uw huidige inkomen te weinig pensioen hebt opgebouwd, is dat mogelijk.

Uiteraard kunt u de keus om ‘extra’ pensioen op te bouwen over de periode 60-65 jaar uitstellen tot ‘vlak’ voor de pensioendatum.

Tot slot moet u alles wat uw pensioen betreft, zeker als DGA, goed vastleggen in besluiten van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en de pensioenbrief. Ook moet u alles omtrent uitstel vastleggen vóór dat u 65 jaar wordt. Doet u dat vooral ook schriftelijk, dan hebt u altijd prima bewijs.

Streamer: Alles vastleggen, en alles vastleggen voordat u actie onderneemt, is raadzaam. Dat voorkomt veel discussie achteraf!

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015