Artikel VVP/Opinie: AFM rapport alarmerend!

De AFM heeft gerapporteerd over pensioenadvies aan het MKB. Dat moet beter. Ergo, slechts 6% is redelijk, de rest is onder de maat. Ik kan me namelijk niet goed voorstellen dat een werkgever genoegen wil nemen met maar een ‘matig’ (19%) advies. Daar zit meteen ook een deel van de crux. De AFM roept werkgevers op om zich meer in de materie te verdiepen en het ‘beste’ product aan te schaffen. Maar volgens mij is juist dát de taak van de adviseur. Wel moeten werkgevers veel kritischer zijn op hun adviseur. Maar in de praktijk valt dat blijkbaar ook tegen. Getuige ook het feit dat alle onderzochte adviseurs (nog steeds) op provisie werken.

Verder roept de AFM als eerste op om een aparte Wft-vergunning Pensioen te introduceren. Als ik heel eerlijk ben is dat dus een jaar of 4 te laat…… Diverse (markt)partijen hebben bij de introductie van de Wft hiervoor namelijk al gepleit. Maar goed, beter laat dan nooit zullen we maar zeggen. Er moet dan nog wel goed nagedacht worden wat precies onder deze vergunning valt. Lijfrente is immers ‘pensioen’ voor de (talrijke) ZZP-ers en ook levensloop mag er wat mij betreft onder. Ik zou dus voor een ‘open norm’ willen pleiten: datgene wat volgens de klant pensioen is, moet er onder vallen.

Dan zijn er volgens de AFM, na dus een aparte Wft-module Pensioen en een kritische klant, nog 3 partijen in de periferie van pensioenadvisering over. De aanbieder moet ook toetsen of de adviseur wel voldoende deskundig is. Dat lijkt mij het ‘paard achter de wagen’ spannen. Dat is toch juist de taak van de AFM? Het gaat mij er nog niet eens om of aanbieders dat kunnen, maar veeleer om te voorkomen dat de ene aanbieder anders toetst dan de andere!
Ook branche-organisaties worden opgeroepen zich in te spannen om hun leden te ondersteunen. Een prachtige kans voor deze clubs om zich in een hernieuwd speelveld te onderscheiden. Ik ben dus ook benieuwd wie hier echt mee aan de slag gaat?!

Ook de oproep aan software-ontwikkelaars doet mij goed. Wel ben ik van mening dat er al lang goede adviessoftware is hiervoor (zelfs van meerdere aanbieders), maar blijkbaar wordt de noodzaak om hier mee aan de slag te gaan nog niet gevoeld door de adviseurs. Vanaf nu zal dat wel moeten.

Tot slot de adviseur zelf. Iedere pensioenadviseur moet zich het rapport natuurlijk aantrekken. Om vervolgens te concluderen of hij het goed genoeg doet. Waarbij er altijd verbetering mogelijk is. Hierbij gaat het mijns inziens primair juist niet om kennis. Het gaat vooral om de ‘kunde’. De conclusie van de AFM is niet voor niets dat er veel adviseurs zijn die maar een paar keer per jaar pensioen adviseren. En ja, met alle ontwikkelingen wordt het dan wel heel moeilijk. Juist alleen daarom zou er inderdaad al veel meer gebruik moeten worden gemaakt van automatismen, van de AFM Leidraden tot en met pensioenadviessoftware. Dat geldt overigens ook voor adviseurs die al wél goed bezig zijn. Ook zij moeten zich juist blijvend inspannen om hetzelfde resultaat te houden en beter te worden. Kampioen worden is één, blijven is twee.

Conclusie: pensioen doe je er niet zo maar even bij, dat doe je full-time en professioneel. Iedere professional moet willen laten zien dat het wel goed kan. Aan de AFM de taak om diegenen die dat niet willen of kunnen aan te pakken. Wat mij betreft mag die aanpak hard zijn. Blijkbaar is dat nodig!

Mr. Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg,
waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015