Artikel www.Overgeld.nl: Arbeidsongeschiktheidspensioen.

Allereerst even een ‘stukje’ kennis. Volgens de Europese Commissie is ‘empowering’ van de consument als het gaat om financiële kennis, essentieel. Daar ben ik het én mee eens én werk ik dus graag aan mee.

Ingeval van arbeidsongeschiktheid zijn er namelijk twee dingen van belang die de aandacht moeten hebben. Allereerst uw inkomen tot de pensioendatum, dat noemen we het arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP). En ten tweede de verdere opbouw van uw pensioen, de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid, de PVA. (of ook PVI, premievrijstelling bij invaliditeit). Immers, het AOP stopt op 65 jaar, de pensioendatum, maar ook daarna moet u natuurlijk inkomen hebben!

Als u dus arbeidsongeschikt wordt, dan zijn er vervolgens een 3-tal aandachtspunten.
1. wordt de opbouw van uw pensioen voortgezet?
2. hoeveel AOP krijgt u van de overheid, het wettelijk deel dus?
3. wat is de aanvulling die uw werkgever heeft geregeld?

Van de overheid krijgt u ‘niets’ als u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent. Uw werkgever moet u dan gewoon in dienst houden en eventueel aangepaste arbeid aanbieden. U houdt gewoon uw ‘oude’ salaris. Dwingt u dat dan ook af en gaat u niet zonder meer akkoord met een lager betaalde baan! Als u meer dan 80% arbeidsongeschikt bent krijgt u een volledige uitkering. Die is echter maximaal 75% van uw inkomen, maar nooit over een hoger inkomen dan € 48.716,-. De maximale uitkering is dus € 36.537,-.
Als u tot slot bijvoorbeeld 50% afgekeurd wordt, krijgt u gewoon de helft. U blijft dan voor de andere 50% gewoon werken immers.

Als u meer verdient, of u wilt niet ‘maar’ 75%, maar bijvoorbeeld 80%, dan kan uw werkgever dit toezeggen. Dit noemen we een excedent of aanvullend AOP.

En tot slot kunt u zelf privé een aanvullende verzekering sluiten. De premie is fiscaal gewoon aftrekbaar en de uitkering is later belast.

In tegenstelling tot het nabestaandenpensioen is het AOP een ‘dure’ verzekering. De kans dat u het wordt is niet klein, en het ‘geld’ dat nodig is voor én een inkomen tot pensioendatum, én de verzekering van verdere pensioenopbouw is niet gering. En, als u niet arbeidsongeschiktheid wordt, dan bent u wel u betaalde premies kwijt! Een belangrijke en best lastige keus, die u zelf moet maken.

Ook voor het arbeidsongeschiktheidspensioen krijgt u een (apart) Uniform PensioenOverzicht, het UPO. Checkt u dus goed hoe het bij u zit?! Vooral ZZP-ers moeten hiervoor extra aandacht hebben en eigen keuzes maken!

Tot slot moeten we natuurlijk altijd positief blijven denken. Het is het natuurlijk het beste om niet arbeidsongeschikt te worden, let u dus goed op tijdens het werk? En, om als u het toch (deels) wordt, een baan te zoeken die u nog wel kunt uitoefenen. Wees daar dus creatief in en gebruik de vervelende omstandigheid om een ander pad in te slaan!

Hebt u vragen over uw arbeidsongeschiktheidspensioen andere pensioenvragen? Stelt u ze dan gerust via www.pensioenSOS.nl.

Mr. Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015