Artikel www.Overgeld.nl: Een overzicht

Inmiddels is er zo veel aan de hand in pensioenland, dat het goed is om eens een overzicht te maken. Uiteraard is alles (nog) niet definitief, maar dan weet u de status en kunt u het de komende tijd goed in de gaten houden.

Pensioenleeftijd. Deze gaat in 2020 omhoog naar 66 en in 2025 naar 67 jaar voor zover het de AOW betreft. Het aanvullende pensioen, dus van de werkgever, zal al eerder naar 66/67 gaan. Opgebouwde pensioenrechten, met dus als pensioenleeftijd 65 jaar, blijven gewoon in stand. Het betreft alleen de toekomstige pensioenopbouw.

Verlaging pensioen. Zo rond november zal duidelijk worden of er echt pensioenfondsen zijn die de pensioenuitkering moeten verlagen. Zoals het er nu naar uit ziet houden minster Donner en De Nederlandsche Bank vast aan hun harde lijn. En omdat het er niet naar uit ziet dat de rente gaat stijgen de komende maanden, zullen er fondsen moeten afstempelen.

Indexatie. De kans dat u de komende jaren nog een indexatie krijgt om uw pensioen aan de inflatie aan te passen is niet zo groot. Rekent u daar dus niet op, dan valt alles wat u krijgt alleen maar mee.

Pensioenpremies. Deze zullen de komende jaren niet/nauwelijks omhoog gaan. Dat hebben de sociale partner immers in hun akkoord in juni afgesproken. Dat betekent wel dat u voor de toekomst minder pensioenrechten gaat opbouwen. U blijft dezelfde premie betalen, maar krijgt minder pensioen en pas vanaf 66 (67) jaar. Dat is nodig om en weer wat meer buffers te krijgen en omdat we steeds ouder worden.

Flexibilisering & Individualisering. De belangrijkste ontwikkeling. In het sociaal akkoord staat dat er meer individuele flexibiliteit moet komen. Allereerst betekent dit dat u nog steeds de AOW kunt krijgen vanaf 65 jaar! U krijgt dan wel wat minder (6,5% per jaar minder). Aan u dus de keus. De individualiteit en flexibiliteit in uw werkgeverspensioen is nog groter. Pensioen mag namelijk gewoon op ieder moment ingaan. Ook (ruim) voor 65 jaar! Dat u dan minder krijgt lijkt mij logisch. Ook kunt (een deel van) het nabestaandenpensioen omzetten in meer ouderdomspensioen. Wel even overleggen met uw partner natuurlijk. Ook kunt u de eerste jaren van uw pensioen wat meer opnemen en daarna wat minder. Dus in plaats van € 10.000,- per jaar, de eerste 5 jaar € 12.000,- en daarna de rest van uw leven € 9.000,-.
Als dit allemaal onvoldoende soulaas biedt, dan zijn er nog 2 andere opties. U gaat zelf mee sparen (in pensioen, lijfrente, levensloop of gewoon op de bank). Of u bereidt zich voor om wat langer door te werken! In plaats van volledig stoppen met werken op 65 jaar, kunt u ook vanaf 63 jaar 4 dagen gaan werken en vanaf 65 jaar nog 3 dagen en vanaf 67 jaar nog 2 dagen. Als u dan met uw werkgever afspreekt dat u in de zomer ook nog wat langer met vakantie kunt dan lijkt dit toch best op een ‘Zwitserleven’ gevoel, toch?

Uiteraard is het overzicht niet volledig. Als u zaken mist en uitgediept wilt zien, stuurt u dan een mail naar info@akkermans.nl. In de volgende columns zal ik hier dan graag aandacht aan besteden. O ja, en doet u mij een lol: praat u over pensioen met familie, vrienden, collega’s etc. Pensioen moet namelijk wel een beetje (meer) gaan leven. Dat is wel zo goed voor iedereen denk ik!

Mr. Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015