Artikel www.Overgeld.nl: Eigen initiatief: pensioen na het sociaal akkoord; is het goed geregeld?

Zoals al beloofd in januari zou ik nadat ik met u over de AOW (verhoging), het ouderdoms-, het nabestaanden- en het arbeidsongeschiktheidspensioen had gesproken terugkomen op ‘uw eigen initiatief’. Dát dat nodig is hebben de sociale partners in hun onlangs gesloten pensioenakkoord letterlijk uitgesproken. Zij geven aan dat er meer mogelijkheden moeten komen voor individuele flexibiliteit. Dat betekent dus dat u de komende jaren meer mogelijkheden krijgt, maar dus ook meer eigen verantwoordelijkheid. En dat is goed denk ik.

Laten we immers eerlijk zijn: als alles gewoon goed is geregeld hebt u geen reden om eigen initiatief te tonen. En als u geen mogelijkheden hebt om keuzes te maken kunt u ook geen eigen initiatief nemen. Er is dus sprake van een kanteling. Niet alleen wordt de ‘standaard’ losgelaten, u kunt en moet zelf zaken invullen.

Voordat u dit kunt doen moet u weten hoe het nu is geregeld. Hoeveel pensioen krijgt u, inclusief AOW, vanaf welke datum. Immers als na 2020 65 jaar wordt, krijgt u pas AOW vanaf 66 jaar. Als u na 2025 66 wordt, krijgt u pas AOW vanaf 67. De volgende vraag is hoeveel pensioen u krijgt van uw werkgever, en natuurlijk van eventuele vorige werkgevers. Hiervoor hebt u uw Uniforme PensioenOverzichten en vanaf 1 januari 2011 het Pensioenregister.

Dat u dit moeilijk vindt, voor mijn part niet interessant, kan, mag, maar laat onverlet dat het wel moet gebeuren. Dat betekent dat u zich ofwel erin moet verdiepen, of hulp moet zoeken.

Hierna neemt u ook uw aanvullende voorzieningen mee, zoals lijfrentepolissen, gouden handdrukken. Als u dat in kaart heeft gebracht dan weet u hoe uw inkomen er vanaf ‘de standaard’ pensioendatum gaat uitzien.

Pas daarna kunt u onderzoeken waar u staat, wat wilt en wat u kunt. Zolang deze inventarisatie niet heeft plaatsgevonden weet u niet wat u naar toe moet en kunt. En kunt u of er op vertrouwen dat het wel goed zit en wel goed komt of ‘zomaar’ wat doen onder het motto van: baat het niet dan schaadt het niet. Beide lijken mij niet wenselijk. De sociale partners geven u immers nu wel die eigen verantwoordelijkheid. Die zult u dus ook moeten nemen!

De AOW mag namelijk – althans daar ga ik even van uit – wel op 65 jaar ingaan maar niet eerder. Pensioen en lijfrente mogen echter ook voor 65 jaar ingaan. U kunt uw nabestaandenpensioen omzetten in extra ouderdomspensioen, kiezen voor hoog/laag constructies etc. Kortom, u hebt veel meer mogelijkheden dan vaak wordt gedacht.

Pas als dat (meer) duidelijkheid geeft, komt u toe aan de vraag of u misschien meer moet sparen en zo ja, hoe en welke beleggingskeuzes/risico’s u hierbij wilt of kunt lopen.

O ja, u kunt natuurlijk ook besluiten om eerder met deeltijdpensioen te gaan en langer dan de ‘standaard’-pensioenleeftijd door te werken.

Een mooi ‘klusje’ zo tijdens de zomermaanden. Nu het WK is afgelopen hebben we weer volop tijd over, toch?! Succes!!

Hebt u vragen over het Sociaal Akkoord en wat dat voor u betekent of andere pensioenvragen? Stelt u ze dan gerust via www.pensioenSOS.nl.

Mr. Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015