Artikel www.overgeld.nl: Ook pensioen kent een juiste volgorde!

Nu u – als het goed is – voor het 2e jaar op rij een Uniform PensioenOverzicht (UPO) hebt ontvangen wordt uw kennis en beeld van uw pensioenregeling natuurlijk steeds beter en completer. In 2008 (over het jaar 2007) heeft maar 50% van de werknemers tijdig een juist UPO ontvangen. In 2009 (dus over 2008) is dat al 89%, zo gaf in ieder geval het Verbond van Verzekeraars onlangs aan. Ik schat in dat het percentage bij pensioenfondsen nog hoger ligt. Uiteraard moet dit percentage natuurlijk gewoon 100% zijn, maar goed, dat is een taak voor de AFM (en die weten er van hoor!).

Er zijn drie ‘soorten’ pensioenen. Het ouderdomspensioen: een kwestie van langdurig sparen. Het arbeidsongeschiktheidspensioen: een ongeluk zit in een klein hoekje, dus daar moet u heel goed over nadenken, Een geluk hierbij is dat de overheidsvoorzieningen en de verplichtingen van de werkgever om voor u te zorgen áls u ziek of arbeidsongeschikt wordt verder gaan dan het absolute minimum. Zoals bijvoorbeeld de AOW dat is als oudedagsvoorziening (‘te veel om van dood te gaan en te weinig om van te leven’, zullen we maar zeggen, nietwaar?).

Van veel groter belang is echter uw nabestaandenpensioen. Allereerst omdat óók overlijden soms in een klein hoekje zit (het wordt tenslotte weer winter). Vervolgens omdat – zo blijkt ook uit onderzoek van www.pensioenkijker.nl – veel werknemers niet weten wat de financiële gevolgen zijn ingeval van een overlijden. Dan – en ook dat weten veel mensen niet – hebben tegenwoordig ongeveer 2 op de 3 werknemers een zogeheten nabestaandenpensioen op risicobasis. Dat betekent dat als u komt te overlijden als u geen baan meer heeft, dat er óf geen nabestaandenpensioen is óf dat u dan een deel van uw ouderdomspensioen (maar ja, dat wordt dan aanzienlijk minder) kunt omzetten in een nabestaandenpensioen. Dat is ook het geval als u met pensioen gaat. (U heeft dan immers ook geen baan meer). Ook dan zult u een deel van uw ouderdomspensioen moeten omzetten in een nabestaandenpensioen. Ja, of geen nabestaandenpensioen dus. Bespreekt u dat dan wel even met uw partner ? Als uw partner zelf een goed ouderdomspensioen heeft is dat misschien best een goede optie.

Tot slot is de overheidsvoorziening ingeval van overlijden wél absoluut minimaal. Alleen zolang uw kinderen jonger zijn dan 18 jaar krijgt u een ANW-uitkering. Daarna moet u gewoon aan de slag. Zo niet, dan volgt de bijstand (en moet u eerst uw huis en ander vermogen ‘opeten’). Kortom, dát is geen vetpot!

Als u dan ook nog weet dat het verzekeren van een nabestaandenpensioen, juist omdat de kans dat u komt te overlijden niet zo groot is, helemaal niet duur is, dan is het eerder een kwestie van weten en meten (u weet het nu en kunt aan de hand van uw UPO ‘meten’ hoeveel nabestaandenpensioen uw partner krijgt bij uw overlijden) dan van kosten.

Begint u dus eerst eens met het – echt goed – bestuderen van uw UPO’s in het algemeen. Daarna kijkt u specifiek naar het nabestaandenpensioen. Vervolgens kijkt u naar het arbeidsongeschiktheidspensioen en dán pas naar het ouderdomspensioen. Daar hebt u nog genoeg tijd voor. Concentreert u zich wel altijd op de twee ‘hamvragen’: wat krijg ik, en vanaf wanneer. Bij het nabestaandenpensioen is dat dus: wat krijg ik bij mijn overlijden voor vóór de pensioendatum (65 jaar en straks misschien wel 67) en wat bij mijn overlijden daarná. En niet u natuurlijk, maar uw partner dus.

Dit jaar dus nog goed kijken naar de eerste 2 ‘pensioenen’, dan kom ik volgend jaar bij u terug voor de rest. Goede feestdagen alvast en tot in 2010!

Hebt u over het nabestaandenpensioen of de andere pensioenen vragen? Stelt u ze dan via de Vraagbaak (speciaal voor vragen over pensioen (en de kredietcrisis) of via www.pensioenSOS.nl.

Mr. Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015