Artikel www.overgeld.nl: Pensioen na commissie Goudswaard:

Pensioen na commissie Goudswaard: of donderdagmiddag ook werken voor uw pensioen of langer doorwerken én genoegen nemen met minder!

Dat komt goed uit. Ik zou toch met u praten over uw ouderdomspensioen. Dat kan dan mooi aan de hand van het rapport van de Commissie Goudswaard, dat onlangs verscheen. De conclusie van de Cie Goudswaard is juist en pittig. Of we betalen namelijk 50% meer pensioenpremie of we moeten ‘stevig’ bezuinigen. Voor uw beeldvorming: we betalen nu gemiddeld zo’n 12% van het loon aan pensioenpremie. Daarbovenop komt nog eens 19% voor de AOW. Die 19% is overigens wel tot een inkomen van zo’n € 32.000,- Als we niets doen wordt de premie de komende 10 à 15 jaar dus 18% over uw loon + de AOW-premie. Dan werkt u dus niet alleen de vrijdag voor uw pensioen, maar ook nog de donderdagmiddag. De vraag is of u dat wilt, en met name of jongeren dat willen (antwoord: nee). Ook werkgevers willen niet meer in pensioen stoppen.

Eigenlijk moeten we dus ‘50%’ meer pensioenpremie bezuinigen, hoe doen we dat. Daarvoor moeten we 3 dingen doen. Allereerst de pensioenleeftijd verhogen naar (minimaal) 67 jaar, net als de AOW, in combinatie met een lager opbouwpercentage per dienstjaar. Dat scheelt zo’n 20% gemiddeld. De nieuwe pensioennorm wordt dan 50% van uw gemiddelde inkomen in plaats van 70% nu. Nu is het wel zo, dat nagenoeg niemand aan die 70% komt, dus op zich is dat niet zo erg. Als het opbouwpercentage dan naar 1,50% per gewerkt jaar gaat, dan levert dat in de optimale situatie een opbouw op van 21 jaar (dan moet u wettelijk mee mogen doen met de pensioenregeling) tot 67 jaar. Dat is dan nog steeds zo’n 70%. De meeste werknemers zullen echter later beginnen, een paar jaar geen opbouw hebben (werkloos, parttime werken etc.) dus gaat u maar uit van 35 effectieve dienstjaren, dat is zo’n 50%.

De tweede 15 á 20% kunnen we besparen door de jaarlijkse inflatiecorrectie ‘zachter’ te maken en meer afhankelijk van de rendementen op de beleggingen. Dan heb ik meteen de laatste 10 à 15% te pakken: we moeten het ‘lef’ hebben om te accepteren dat het wel eens ‘lijkt’ of we geld tekort komen in de pensioenpot. Kijk, als je altijd per se zeker wilt zijn dat je genoeg hebt, moet je voorzichtig(er) beleggen. Als je niet ‘in de stress’ schiet als er een dekkingsgraad van 80 of 90% is, gedurende een aantal jaren, dan is er niets aan de hand. Pensioen ís toch lange termijn?

Omdat iedereen er natuurlijk anders, individueel inzit, moeten er ook meer individuele keuzes gemaakt kunnen worden. Dat betekent dan ook dat er meer individuele verantwoordelijkheden genomen moeten worden.

De conclusie is dan als volgt. Of je betaalt meer voor de zekerheid van een goed pensioen. Of je betaalt er wat minder voor en accepteert een lager pensioen of je bent bereid om minder zekerheid te hebben. Want als je bereid bent om minder zekerheid te hebben, kun je risicovoller (laten) beleggen en krijg je toch de kans op een goed pensioen, tegen een acceptabele premie.

Als u dit stuk snapt (dat is wat anders dan of u het mij eens bent) dan valt het met de communicatie ook wel mee. Want, uit zowel het onderzoek van de Cie Frijns, de Cie Goudswaard én de Autoriteit Financiële Markten blijkt dat het met de communicatie over het pensioen nog niet echt goed zit.

Eigenlijk valt het dus wel mee. Gewoon niet zo ‘panisch’ doen over die absolute zekerheid. En laten we eerlijk zijn: als het nu een beetje tegenvalt, dan werken we toch gewoon wat langer door. Als we dat allemaal doen, is dat echt wel gezellig hoor!

Hebt u vragen over de Cie Goudswaard, uw ouderdomspensioen of andere pensioenvragen? Stelt u ze dan gerust via www.pensioenSOS.nl.

Mr. Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015