Artikel www.overgeld.nl: Pensioen na de AOW-verhoging

Nu de AOW-leeftijd verhoogd is tot 67 jaar, en dat dus alle werknemers die na 1959 zijn geboren raakt, is het goed om ons pensioensysteem weer eens even vanaf de basis te bekijken.
In de komende 5 afleveringen neem ik u mee in de ‘nieuwe pensioenwereld’.

Deze keer alles over de AOW, daarna pak ik het ouderdomspensioen van de werkgever, het nabestaandenpensioen, het arbeidsongeschiktheidspensioen en tot slot uw eigen mogelijkheden bij de kop. Volgt u mij?

De AOW. Zoals inmiddels bekend wordt de AOW-leeftijd in een stap verhoogd in 2020 naar 66 jaar en vervolgens in een tweede stap naar 67 jaar in 2025. Iedereen die na 1959 geboren is, krijgt dus pas AOW vanaf zijn of haar 67-ste.

Daarnaast vervalt in 2015 de partnertoeslag, dus ook voor diegenen die tussen 1950 en 1959 zijn geboren. Tot nu toe is het zo dat als u zelf 65 wordt en uw partner is nog geen 65 jaar, dan krijgt u als het ware zijn of haar AOW erbij. Tot het moment dat uw partner zelf 65 jaar wordt, dan krijgt hij of zij natuurlijk de eigen AOW. Voor iedereen die 1950 is geboren (en dus in 2015 al 65 jaar is) blijft de partnertoeslag gewoon bestaan.

Wel is het nu al zo dat u geen of minder toeslag krijgt, als uw partner zelf inkomen heeft. Inkomen omdat de partner werkt, maar ook inkomen als gevolg van een WW-, WAO/WIA-uitkering of anderszins. Daarnaast heeft minister Donner voorgesteld om vanaf 2011 de partnertoeslag nog sneller af te bouwen richting 2015 naar nihil, voor mensen met een partner die 10 jaar (of meer) jonger is. De afbouw van de partnertoeslag is het gevolg van de tweeverdienerscultuur en eigenlijk al ingezet in 1987, toen de AOW verzelfstandigd is. Iedereen die zelf 65 is krijgt AOW, ongeacht de leeftijd en/of het inkomen van een eventuele partner. Zo wordt het in ieder geval vanaf 2015.

Over de AOW-leeftijd van 67 is al genoeg gezegd en geschreven, ook door mij. Het vervallen, sneller of minder snel van de partnertoeslag, acht ik niet het grootste probleem. Niet voor degene die de toeslag niet meer krijgt en ook niet voor de jongere partner die ‘gewoon’ moet blijven werken. Al met al is het een druppel op de gloeiende plaat die met de bezuiniging tot 2015 wordt bereikt. Hoeveel mensen hebben immers een 10 jaar (of meer) jongere partner. Dat is overigens een andere vraag dan hoeveel mensen dat zouden willen hebben!

De AOW wordt betaald op basis van het zogenaamde pay as you go, of wel het omslagstelsel. Alle AOW-uitkeringen in een jaar worden betaald uit de belastingheffing van alle werkenden.
Waar u ook staat in de discussie: blijkbaar zijn we het vanuit democratisch oogpunt eens met de verhoging van de AOW-leeftijd. We hadden immers ook democratisch kunnen beslissen om meer te betalen (als werkenden), of om ook ‘rijke’ gepensioneerden na 65 jaar AOW-premie te laten betalen. Dat hebben we niet gewild, we hebben niet met Agnes Jongerius’ FNV meegedaan, dus de zaak is afgedaan.

Tot slot: natuurlijk mist ‘iedereen’ nu 2 jaar AOW. De bruto uitkering in 2010 is € 9.000 per jaar. Dus eigenlijk is iedereen € 18.000 afgepakt. De keus is dan 3-ledig. Of doorwerken tot 67 jaar. Of flexibel het aanvullende pensioen eerder laten ingaan en genoegen nemen met een lagere uitkering (zo’n beetje een kleine 20% lager vanaf 65 jaar). Of zelf bijsparen (in welke vorm dan ook). Denkt u daar het komende maand maar eens over na, wat u wel wilt en wat u niet wilt. Of u het eens bent met de verhoging is niet meer relevant, de keuzes zijn immers gemaakt.

Hebt u vragen over de AOW of andere pensioenvragen? Stelt u ze dan gerust via www.pensioenSOS.nl.

Mr. Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015