Artikel www.Overgeld.nl: Prinsjesdag en vooral het Regeerakkoord!

Nog nooit heb ik het zo rustig gehad op Prinsjesdag. Er stond niets, maar dan ook helemaal niets (nieuws) in de troonrede en aanverwant stukken. Nou ja, de AOW-partnertoeslag wordt wat lager (8%) voor diegenen die een hoger inkomen hebben. Dat is dus niet zo spannend.

Wel diende demissionair minister Donner nog snel een voorstel in om de AOW-leeftijd en de (werknemer)pensioenleeftijd te verhogen. Tja, dat kan hij wel doen, maar de Tweede Kamer heeft alles omtrent pensioen demissionair verklaard.

Nu het Regeerakkoord echter bekend is, wordt het anders. De pensioenleeftijd, zowel voor de AOW als het werknemerspensioen (en dan ook voor lijfrentes, dus dat raakt ZZP-ers) gaat naar 66 jaar. De AOW pas in 2020, maar in 2013 wordt het werknemerspensioen al aangepast.

Dat betekent een aantal dingen. Allereerst de vraag of het uw opgebouwde pensioen raakt. Nee, moet daar het antwoord op zijn. Opgebouwd is opgebouwd. Wel kan het zo zijn dat u in plaats van € 10.000,- pensioen uit te keren vanaf 65 jaar, recht krijgt op € 11.000,- vanaf 66 jaar. Maar ach, tegen die tijd, dan is het 2020 immers, hebt u vast het recht om eerder te stoppen en dus uw pensioen toch uitgekeerd te krijgen vanaf 65 jaar.

Overigens ga ik er ook vanuit dat u ook de AOW, zoals afgesproken in het PensioenAkkoord van 4 juni, vrijwillig eerder, dus op 65 jaar kunt laten ingaan. Wel krijgt u dan wat minder dan op 66 jaar, 6,5% om precies te zijn.

Uiteraard moeten we de definitieve wetsvoorstellen van het nieuwe Kabinet afwachten. Maar in mijn ‘carrière’ in pensioenland heb ik nog niet vaak meegemaakt dat een ingeslagen weg niet wordt bewandeld. Dat de pensioenleeftijd dus omhoog gaat en dat het op te bouwen pensioen daarop wordt aangepast is een feit. De details zijn dan niet meer zo belangrijk. De stap van zo snel en zo vroeg mogelijk volledig met pensioen, naar proberen zo lang mogelijk, parttime, door te werken is gemaakt. Een kentering die essentieel is voor het toekomstige werken en het toekomstige pensioengebouw. In dat kader is van het belang dat de spaarloonregeling en de levensloopregeling worden geïntegreerd – dat is overigens logisch en terecht. Belangrijker is dat dat geld – de vitaliteitsregeling geheten – dan niet meer mag worden gebruikt voor een vorm van vroegpensioen. Wilt dus toch zo snel mogelijk met pensioen dan zult u nu ‘arm’ moeten leven en zelf moeten sparen voor een ‘rijke’ oude dag. Of dat wel zo’n goede keus is, is aan u. Vanaf u 62-ste, wetende dat u 85 jaar wordt, de hele dag vissen? In uw eentje? Tja……

Mijn tip dus: ga nu doen wat u leuk vindt! Dat u daarvoor keuzes moet maken en risico’s nemen klopt. Maar maakt niet juist dát het leven veel spannender?? Eigen initiatief, meer individuele flexibiliteit stond ook in het PensioenAkkoord, niet voor niets!

Hebt u vragen over alle recente pensioenontwikkelingen en wat dat voor u betekent? Stelt u ze dan gerust via www.pensioenSOS.nl.

Mr. Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015