Artikel www.overgeld.nl: Werkloos en voortzetting pensioenopbouw

Door de economische crisis zijn veel mensen hun baan kwijtgeraakt. Uiteraard is de eerste bron van zorg dan natuurlijk op welke manier weer inkomen te krijgen. Immers, iedere week opnieuw komen veel kosten weer terug. Denk aan hypotheek of huur, de auto, de energienota, maar ook gewoon de dagelijkse boodschappen. En nadat dan de uitkering op grond van de Werkloosheidswet is geregeld laten veel mensen het daarbij. Ze gaan weer op zoek naar een nieuwe baan.
Als u voordat u met pensioen kunt gaan te maken krijgt met werkloosheid denkt u niet direct aan uw pensioenvoorziening. De FVP regeling kan echter zeer zinvol zijn als u uw baan verliest. Als u werkloos bent geworden, heeft u vaak een 'gat' in uw pensioenopbouw. Indien u na uw 40e jaar werkloos wordt, kunt u naar alle waarschijnlijkheid gebruik maken van de regeling van de Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering (FVP). Deze stichting betaalt onder voorwaarden gratis, dus zonder dat het ú geld kost, een bijdrage om uw pensioenbreuk te beperken. Ik schrijf met opzet ‘beperken’, omdat er een plafond is ingebouwd middels het maximum dagloon. De pensioenopbouw is gerelateerd aan dat maximum. Is uw inkomen dus hoger geweest, dan zal de voorgezette pensioenopbouw niet volledig zijn.
Meestal heeft u via uw werkgever een aanvullend ouderdomspensioen en een nabestaandenpensioen, boven op de op uw pensioendatum te ontvangen AOW. Als u echter werkloos wordt, stopt deze pensioenregeling. Er worden geen premies meer ingestort, dus uw pensioen wordt niet meer verder opgebouwd. Dat gebeurt pas weer als u een nieuwe baan vindt, waarin uw werkgever u ook deel laat nemen in de pensioenregeling.
Er zijn wel een aantal voorwaarden waar u aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor een bijdrage in de pensioenregeling van uw vorige baan. Hierboven noemde ik al dat u minimaal 40 jaar moet zijn op de dag waarop u werkloos wordt. U moet in aanmerking komen voor een (loongerelateerde) WW-uitkering en bij uw laatste werkgever moet u hebben deelgenomen in een pensioenregeling. De lengte van de uitkering is gelijk aan die van de loongerelateerde WW-periode. Omdat dat pas achteraf kan worden vastgesteld (u weet immers niet wanneer u een nieuwe baan zult hebben), vindt betaling van de bijdrage ook pas achteraf plaats.
Nog een voorwaarde voor de bijdrage: u moet vóór 1 januari 2011 werkloos zijn geworden. Tot dat moment kan er nog in de FVP-regeling worden ingestroomd en gebruik gemaakt worden van de bijdragen door het FVP. Wie daarna werkloos wordt heeft, om het heel cru te zeggen ‘pech gehad’. Het is namelijk de verwachting dat de ‘FVP-pot’ dan echt leeg begint te raken. In het verleden is al vaker aangekondigd dat de FVP-regeling zou stoppen, maar tot nu toe werd die regeling steeds weer verlengd.
Inmiddels zijn er echter steeds meer werklozen bijgekomen, zodat door het FVP-stichtingsbestuur al in de zomer van 2009 is besloten om ‘voorzichtig’ om te gaan met de nieuwe aanmeldingen voor de regeling in 2010. Pas als bekend is hoeveel mensen zich in 2010 nog aanmelden en hoeveel dat aan bijdrage gaat kosten zal bepaald kunnen worden óf en hoeveel er voor die mensen nog aan bijdrage zal worden uitgekeerd. De uitkeringen moeten uit het vermogen van de Stichting FVP worden gehaald en dat vermogen neemt nu zienderogen af. De pijn wordt dan over alle nieuwe aanmeldingen in 2010 verdeeld.
Er zijn echter nog een paar mitsen en maren aan de FVP-regeling. Zo zijn er aanvullende voorwaarden als u maar heel kort heeft gewerkt in een nieuwe baan en daarbij géén pensioenregeling had. Het kan bijvoorbeeld zijn als u bent ontslagen tijdens uw proeftijd. Maar als u dan in uw baan daarvoor minimaal 5 jaar heeft gewerkt en wél een pensioenregeling had, en in de tussentijd niet werkloos geweest bent, dan komt u nog steeds voor een bijdrage van het FVP in aanmerking.
Mocht u vragen hebben over dit onderwerp of over uw pensioen bij ontslag, dan kunt u die natuurlijk altijd stellen via www.pensioenSOS.nl
Mw. mr. Henny van den Hurk is partner bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten te Tilburg

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015