Artikel www.Overgeld.nl: Zekerheid over uw arbeidsovereenkomst ná uw pensioendatum.

Voor velen van u zal het inmiddels niet meer ongewoon zijn of in elk geval niet meer ongewoon klinken: doorwerken ná uw pensioendatum.

Of die pensioendatum nu valt op uw 62e of 60e of 65e of nog eerder of nog later: dat maakt niet zoveel uit. Op het moment dat u met pensioen wilt gaan, en daar genoeg pensioen voor bij elkaar gespaard heeft, is de keuze aan u om te stoppen met werken. Uw werkgever moet het daar dan wel mee eens zijn en uw pensioenregeling moet de mogelijkheid bieden om eerder met pensioen te gaan. Maar als dat allemaal meewerkt, dan kunt u eerder stoppen met werken.

Velen onder u zullen echter langer door blijven werken. Of langer door moeten blijven werken. Soms is er niet genoeg pensioen gespaard, zijn er nog hoge kosten van bijvoorbeeld hypotheek of nog studerende kinderen. En doorwerken is ook leuk, met alle voordelen van dien.

Als u echter uw arbeidsovereenkomst uit de kast haalt, dan zal er in de meeste gevallen in staan, dat de arbeidsovereenkomst eindigt op het moment dat u met pensioen gaat of op het moment dat u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Dan zou u op dat moment dus moeten stoppen met werken. En dat wilde u juist niet. Wat nu te doen ?

U zult moeten gaan overleggen met uw werkgever. Of uw werkgever met u. Maar veronderstel dat u er samen uit komt en besluit dat u nog blijft werken ná uw pensioendatum. Misschien niet meer fulltime, maar parttime. Dat kan, dat is allemaal mogelijk.

Omdat steeds meer mensen blijven doorwerken na hun pensioendatum komen er ook steeds meer uitspraken van rechters in arbeidsconflicten met mensen die na hun pensioendatum zijn blijven doorwerken. Wat is uw rechtspositie dan ? Bouwt u misschien ook nog pensioen op ?

Om met het eerste te beginnen: die positie is hetzelfde als die van mensen die nog niet hun pensioendatum hebben bereikt. U mag dus niet anders behandeld worden. En bij ontslag heeft u evenveel rechten. Het komt vaak voor dat een arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor bepaalde tijd, dus een tijdelijk contract, na de pensioendatum. Een dergelijk contract dat direct aansluit op uw vaste contract van vóór uw pensioen eindigt niet zomaar vanzelf aan het einde van de looptijd. Het eindigt niet van rechtswege, maar moet worden opgezegd (met toestemming van het UWV) of ontbonden (via de rechter). Om het wel vanzelf te laten eindigen moet het contract niet direct aansluiten; een tussenpauze van drie maanden is nodig. Of u moet uw vaste contract door de rechter laten ontbinden op uw pensioendatum Dan eindigt het nieuwe contract voor bepaalde weer wel van rechtswege. En kunt u tot drie toe een tijdelijk contract sluiten. Zo heeft uw werkgever en u de nodige zekerheid over de duur van het contract.

Het is in sommige gevallen ook mogelijk om uw pensioenopbouw verder voort te zetten. Daarvoor moet u dan wel in uw pensioenregeling de mogelijkheid hebben. Niet alle regelingen bieden die mogelijkheid. Voortzetting is bijvoorbeeld ook niet mogelijk als u (gedeeltelijk) met pensioen gaat.

Voor sommige mensen is het noodzakelijk om door te blijven werken. Laat u dan in elk geval goed adviseren en informeer naar de mogelijkheden die er zijn. Dat geldt zowel voor werkgever als voor werknemer. En dan kunt u nog jaren met plezier naar uw werk !

Hebt u vragen over doorwerken na uw pensioendatum of andere pensioenvragen? Stelt u ze dan gerust via www.pensioenSOS.nl.

Mw. mr. Henny van den Hurk, Gommer & Partners Pensioen Advocaten te Tilburg.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015