Asscher pakt schijnconstructies aan

Het kabinet maakt een einde aan constructies waarbij werknemers, vaak uit Midden- en Oost-Europa, minder dan het minimumloon of het cao-loon betaald krijgen. De kabinetsaanpak moet uitbuiting van buitenlandse werknemers tegengaan en Nederlandse werknemers weer een eerlijke kans geven. De schijnconstructies komen vooral voor in de tuinbouw, de bouw en het transport. In het uiteindelijke voorstel krijgen werknemers die van hun werkgever niet het cao-loon ontvangen meer mogelijkheden om hun recht te halen en het achterstallige loon te innen. Zowel de directe werkgever als de opdrachtgever worden verantwoordelijk voor het betalen van het cao-loon. Opdrachtgevers kunnen aansprakelijk worden gesteld. De wet regelt verder dat lonen niet meer contant mogen worden uitbetaald. Het loon mag niet meer deels betaald worden als kostenvergoeding. Werkgevers mogen boetes niet inhouden op het loon.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015