‘Automatische’ waardeoverdracht kleine pensioenen verloopt nog niet vlotjes

Het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie hebben geconstateerd dat het proces van automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen nog niet naar behoren verloopt.

Vanaf 1 januari 2019 hebben pensioenuitvoerders het recht om kleine pensioenen, die op of na 1 januari 2018 zijn ontstaan als gevolg van beëindiging van de deelneming en dus premievrij zijn geworden, automatisch over te dragen. Automatisch wil zeggen dat de gewezen deelnemer geen mogelijkheid heeft de waardeoverdracht tegen te houden. Een klein pensioen is een pensioen dat minder bedraagt dan de geldende afkoopgrens (2020: € 497,27 bruto per jaar). Vanaf 1 augustus 2019 is het proces van automatische waardeoverdracht gestart.

Het proces verloopt via 5 stappen:

Stap 1: Einde deelneming en informatieverstrekking over mogelijke automatische waardeoverdracht.
Stap 2: De overdragende pensioenuitvoerder gaat via het Pensioenregister na of de betreffende deelnemer elders actief pensioen opbouwt en, zo ja, bij welke pensioenuitvoerder.
Stap 3: Reactie Pensioenregister en indien positief vergezeld van de ID, het bankrekeningnummer van de pensioenuitvoerder en het klantherkenningsnummer van de deelnemer bij de nieuwe pensioenuitvoerder. Bij een negatieve reactie moet de pensioenuitvoerder minimaal jaarlijks navraag doen bij het Pensioenregister. Als na vijf jaar nog geen resultaat is geboekt mag een afkoopvoorstel worden gedaan.
Stap 4: Is een positieve reactie ontvangen dan stelt de overdragende pensioenuitvoerder de overdrachtswaarde vast en maakt deze over naar de nieuwe pensioenuitvoerder.
Stap 5: De ontvangende pensioenuitvoerder verwerkt de ontvangen overdrachtswaarde en informeert de deelnemer hierover.

Bij het overmaken van de overdrachtswaarde wordt als omschrijving/kenmerk het identificerende gegeven van de deelnemer bij het ontvangende pensioenfonds opgenomen. Als extra controlemiddel wordt dit gegeven aangevuld met de geboortedatum. Eventueel stuurt de overdragende pensioenuitvoerder de deelnemer een bevestiging van de waardeoverdracht. De Koepelwerkgroep heeft geconstateerd dat pensioenuitvoerders hiermee verschillend omgaan. Bovendien bestaat behoefte het bankrekeningnummer waarnaar de waarde wordt overgeboekt, te kunnen controleren.

De pensioensector heeft een nieuw servicedocument voor waardeoverdracht van kleine pensioenen opgesteld en een uitgebreide lijst met veelgestelde vragen gepubliceerd.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen, Waardeoverdracht
  • Maandag 2 maart 2020