Autoriteit Fianciële Markten (AFM) scherpt regels tophypotheken aan

De AFM is van mening dat een tophypotheek enerzijds gekoppeld moet worden aan het inkomen - niet meer dan 4,5 tot 5 keer het jaarinkomen - en anderzijds aan de waarde van het huis - niet hoger dan de aankoopwaarde. Dit laatste houdt in dat de aankoopkosten, circa 10% van de aankoopsom, waarvan 6% overdrachtsbelasting, niet meer door de banken gefinancierd mogen worden. Voor een huis met een aankoopprijs van € 200.000,-- moet men dus uit eigen middelen € 20.000,-- opbrengen. Vooral starters op de woningmarkt zijn hiervan de dupe. De staatssecretaris van Financiën onderschrijft de denkrichting van de AFM, maar merkt op dat ook de effecten op de woningmarkt scherp in de gaten gehouden moeten worden. Hij sluit een verbod op tophypotheken, zoals de AFM voorstaat, uit.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015