Bancaire variant stamrecht ontslagvergoeding ook bij buitenlandse instelling mogelijk

Vanaf 1 januari 2010 kunnen werknemers naast de bestaande mogelijkheden van een periodieke uitkering bij de eigen stamrecht-BV of bij een verzekeringsmaatschappij, hun ontslagvergoeding ook gebruiken om een periodieke uitkering te bedingen bij een kredietinstelling (stamrechtspaarrekening) of een beleggingsinstelling (stamrechtbeleggingsrecht). Hiertoe behoren ook banken en beleggingsinstellingen in het buitenland, die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden sluiten aan bij de voorwaarden die in 2008 werden gesteld bij het invoeren van de bancaire lijfrentevarianten.
Die voorwaarden komen er kort gezegd op neer dat de betrokken instelling aan de minister van Financiën inlichtingen moet verstrekken over de uitvoering van de stamrechtovereenkomsten en garant moet staan voor de invordering van de belastingclaim die op het stamrecht rust.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015