Bank heeft niet tijdig gewaarschuwd inzake termijn financieringsvoorbehoud

Het Kifid heeft op 10 januari 2020 uitspraak gedaan of een bank haar zorgplicht heeft geschonden door niet tijdig te waarschuwen voor het verlopen van het financieringsvoorbehoud.

Belanghebbende heeft een nieuwe woning gekocht. Voor de financiering van deze woning heeft hij een hypotheekadviseur van de bank ingeschakeld. Uiteindelijk verstrekt de bank de financiering niet. De verkoper van de nieuwe woning heeft belanghebbende in gebreke gesteld in verband met het verlopen van het financieringsvoorbehoud. Belanghebbende heeft via een onafhankelijk tussenpersoon later wel een financiering verkregen.

 

Belanghebbende is het, gezien de signalen van de hypotheekadviseur over de haalbaarheid van de aanvraag, niet eens met het niet verstrekken. Tevens stelt hij dat de hypotheekadviseur niet tijdig heeft gewaarschuwd voor het verlopen van het financieringsvoorbehoud. De bank heeft daarmee haar zorgplicht geschonden. Belanghebbende vordert € 26.495 van de bank.

 

Het Kifid wijst het eerste klachtonderdeel af op basis van de contractsvrijheid van de bank en omdat niet is komen vast te staan dat de hypotheekadviseur toegezegd heeft dat de bank een geldlening zou verstrekken.

 

Het Kifid acht het tweede klachtonderdeel wel gegrond. Het behoort wel degelijk tot de zorgplicht van een hypotheekadviseur dat hij de termijn van het financieringsvoorbehoud bewaakt en (tijdig) waarschuwt voor het verlopen van deze termijn. Het Kifid oordeelt dat de hypotheekadviseur hierin tekortgeschoten is. Omdat belanghebbende ook schuld heeft, begroot het Kifid de schade op € 3.000.

Informatie

  • Financieren
  • Dinsdag 21 januari 2020