Bank hoeft klant niet pro-actief te informeren over hypotheek

Het Kifid heeft op 30 december 2019 uitspraak gedaan of een bank de op haar rustende zorgplicht heeft geschonden door niet pro-actief te informeren dat een hypothecaire geldlening onder een bepaalde waarde was gekomen, zodat de hypotheekrente kosteloos kon worden aangepast.

Belanghebbende heeft in 2008 een hypotheek bij een bank afgesloten. In 2019 heeft hij een nieuwe hypothecaire geldlening bij de bank afgesloten. De adviseur van de bank heeft belanghebbende er toen op gewezen dat hij de rente van de oude hypothecaire geldlening zonder afkoopkosten kon laten aanpassen, vanwege de vrijwillige extra aflossingen van 20%, die belanghebbende op de oude hypothecaire geldlening heeft gedaan.

 

Belanghebbende stelt dat de bank de op haar rustende zorgplicht jegens hem heeft geschonden. De bank had hem pro-actief moeten informeren dat zijn hypothecaire geldlening onder een bepaalde waarde was gekomen, zodat hij de hypotheekrente kosteloos kon laten aanpassen. Belanghebbende vordert daarom een schadevergoeding bestaande uit teveel betaalde rente.

 

Het Kifid overweegt dat de mogelijkheid om jaarlijks 20% extra af te lossen op de hypothecaire geldlening een mogelijkheid is die de bank biedt en geen verplichting is voor belanghebbende. In de Algemene Bepalingen is opgenomen dat belanghebbende zelf een verzoek tot renteaanpassing dient in te dienen. Volgens het Kifid kan niet van de bank worden verwacht dat zij van al haar cliënten bijhoudt hoeveel zij vrijwillig extra aflossen op de hypothecaire geldlening, vooral nu hiertoe geen (wettelijke) verplichting bestaat.

Het Kifid wijst de derhalve vordering af.

Informatie

  • Financieren
  • Woensdag 15 januari 2020