Bankgarantie geldt onder voorwaarden ook voor DGA

Het depositogarantiestelsel, de bankgarantie, dat in het kader van de kredietcrisis is ingesteld, geldt voor in Nederland gevestigde banken, die een vergunning van de Nederlandsche Bank (DNB) hebben. Geld dat op lopende rekeningen, spaarrekeningen of bijzondere spaarrekeningen, zoals termijndeposito's staat, valt onder de garantieregeling. Particulieren en kleine ondernemingen, die een verkorte balans mogen publiceren, dus ook de DGA die aan de hiervoor geldende voorwaarden voldoet, komen voor de regeling in aanmerking.
Het depositogarantiestelsel garandeert een bedrag van € 100.000,-- per persoon per instelling, ongeacht het aantal rekeningen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015