Bedrijfsschaderegeling taxi tijdens corona

Adfiz publiceert dat de bedrijfsschaderegeling taxi tijdelijk is aangepast om rekening te houden met de coronacrisis.

Vanwege de coronacrisis heeft de taxibranche te maken met een forse daling van omzet door minder ritten.

In een bedrijfsschaderegeling zijn afspraken gemaakt voor wanneer een taxi door een ongeval waarvoor een andere partij aansprakelijk is buiten gebruik is geraakt.

Deze regeling houdt nu rekening met de coronacrisis omdat voor de schades in 2021 het gemiddeld opgereden bedrag in 2019 en 2020 gehanteerd wordt, zo hebben het Verbond van Verzekeraars en de koepelorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer afgesproken.

Informatie

  • Schade Particulier, Schade Zakelijk
  • Donderdag 21 januari 2021