Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Begrip reguliere jaarloon bij toetsing RVU

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) heeft het begrip reguliere jaarloon voor de toetsing van een Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU) nader verduidelijkt.

In de handreiking Regeling Vervroegde Uittreding (28 december 2018) wordt aangegeven dat een vertrekregeling geen RVU is, wanneer de op basis van de ontslagvergoeding berekende fictieve periodieke uitkering op jaarbasis niet hoger is dan 70% van het (laatstgenoten) reguliere jaarloon uit de dienstbetrekking waaruit de (ex-)werknemer ver­trekt (70%-toets).

 

Het CAP geeft aan dat voor het begrip regulier (jaar)loon uit de aansluiting gezocht moet worden bij het begrip pensioengevend loon in een eindloonregeling.

 

Het betreft het civielrechtelijke jaarloon van het jaar van toekenning inclusief:

  • eventueel loon in natura, m.u.v. het privégebruik van de auto;
  • eventuele werkgeversbijdragen aan een levensloopregeling.

Voor alle bestanddelen van het reguliere loon geldt dat ze – net als in een eindloonregeling – structureel moeten zijn.


Marginale fluctuaties, ter beoordeling van de competente inspecteur, zijn toegestaan. Dat betekent dat jaarlijks terugkerende variabele beloningen niet meegenomen mogen worden als ze meer dan marginaal fluctueren.

Informatie

  • VTVaktechniek
  • Toekomstvoorzieningen, Uit dienst/Ontslag, Fiscaal: Wet IB, Pensioen Fiscaal, Einde dienstverband, Pensioen LB
  • Woensdag 3 april 2019
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships